LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos humanitarinius tyrimus iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
10-06-2016

III. Mažosios (Prūsijos) Lietuvos ir Žemaitijos humanitariniai tyrimai: nuo pavienių šaltinių analizės iki sisteminio skaitmeninimo

Atliekant Mažosios (Prūsijos) Lietuvos mokslinius tyrimus susiduriama su pirminių šaltinių stygiumi, nes
pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Klaipėdos miesto, religinių parapijų, Karaliaučiaus miesto archyvai
buvo išblaškyti arba sunaikinti. 1990 m. atgavus Lietuvos nepriklausomybę ir 1991 m. įsteigus Klaipėdos
universitetą atsivėrė užsienio archyvai, aktyviai pradėti megzti ir puoselėti institucinio bendradarbiavimo
ryšiai su užsienio šalimis. 1993 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute
pradėtas įgyvendinti Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos istorijos tiriamojo archyvo formavimo projektas
(vadovas doc. dr. Vacys Vaivada): suformuotas alternatyvus tiriamasis Klaipėdos miesto ir krašto istorijos
archyvas, lygiagrečiai kaupiant skaitmenines dokumentų kopijas Žemaitijos istorijai ir taip sudarant
palankesnes sąlygas nuosekliau atliekamus tyrimus integruoti į Baltijos regiono tyrimų kontekstą.

Kviečiame pasiklausyti KU partnerių parengtos Klaipėdos miesto radijo RadijoGAMA sukurtos laidos, remiantis trečiąja knygos tema „Mažosios (Prūsijos) Lietuvos ir Žemaitijos humanitariniai tyrimai: nuo pavienių šaltinių analizės iki sisteminio skaitmeninimo“.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais.

Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM.
Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.