LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie karo istorijos tyrimus iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
04-07-2016

VI. Nuo karinio paveldo iki karo istorijos tyrimų

Klaipėdos universitetas, įsikūręs kareivinių miestelyje, negali likti karinio paveldo tyrimų tematikos nuošalyje (V. Vareikio, V. Safronovo ir V. Jokubausko mokslo studija „Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu“, 2012 m.). Tačiau tikrąjį impulsą akademiniams karo istorijos tyrimams suteikė 2013 m. apginta Vytauto Jokubausko daktaro disertacija „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės Rytų Baltijos regiono šalių kontekste“. Netrukus karo istorijos tyrimuose įvyko kokybinis lūžis nuo valios iki galios priešintis, kurį žymi 2014 m. V. Vareikio, V. Jokubausko, J. Vaičenonio ir H. Vitkaus išleista monografija „Valia priešintis: Lietuvos karinio saugumo problemos“.

Kviečiame pasiklausyti KU partnerių parengtos Klaipėdos miesto radijo RadijoGAMA sukurtos laidos, remiantis šeštąja knygos tema „Nuo karinio paveldo iki karo istorijos tyrimų“.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.