LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Radijo laida apie išmanųjį transporto kūrimą iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“

Radijo laida apie išmanųjį transporto kūrimą iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“

Siekdami spręsti technologijų poveikio jūrinei aplinkai problemą, KU mokslininkai atlieka aplinkos taršos iš laivų, jos poveikio jūrinei aplinkai tyrimus, ieško šio poveikio mažinimo priemonių. KU mokslininkų veiklos specifika – alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimas, balastinių vandenų iš laivų valymo technologijų tobulinimas, alternatyviųjų degalų fizinių, cheminių ir eksploatacinių savybių tyrimas. Daugelis alternatyviųjų degalų savo fizinėmis, cheminėmis ir eksploatacinėmis savybėmis labai
skiriasi nuo tradicinių degalų, siekiant juos praktiškai pritaikyti, reikia keisti transporto priemonių variklių technines charakteristikas. Be to, jų fizinės-cheminės savybės turi atitikti galiojančių standartų reikalavimus, o motorinės savybės – gerokai sumažinti oro aplinkos taršą ir pagerinti variklių energijos naudojimo efektyvumo rodiklius.

Kviečiame pasiklausyti KU partnerių parengtos Klaipėdos miesto radijo RadijoGAMA sukurtos laidos, remiantis knygos tema „Nuo rotorinių sistemų iki išmaniojo transporto kūrimo“.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais.

Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM.
Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.