LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie gintaro tyrimus iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
27-06-2016

V. Gintaro tyrimai: nuo mitologizuoto požiūrio iki senojo gintaro istorijos

Lietuvių nacionalinėje sąmonėje ryškų etnologinį prasminį kodą turinčiam gintarui (Lietuvos auksas, sudužę Jūratės gintaro rūmai, saulės ašaros) ilgą laiką Lietuvos mokslininkų darbuose trūko sisteminio dėmesio. KU doc. dr. A. Bliujienė pirmą kartą Lietuvos archeologijos istorijoje atliko kompleksinį, didelės apimties mokslinį darbą, išdėstytą monografijoje „Lietuvos priešistorės gintaras“ (2007). Šio darbo aktualumą atskleidžia tai, kad jo leidimą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija ir LR kultūros ministerija.

Kviečiame pasiklausyti KU partnerių parengtos Klaipėdos miesto radijo RadijoGAMA sukurtos laidos, remiantis penktąja knygos tema „Gintaro tyrimai: nuo mitologizuoto požiūrio iki senojo gintaro istorijos“.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.