LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie darnaus regiono vystymą ir visuomenes gerovės tyrimus iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+
10-08-2016

VIII. NUO DARNAUS REGIONO VYSTYMO IKI VISUOMENĖS GEROVĖS TYRIMŲ

KU mokslininkai kartu su tarptautiniais partneriais aktyviai vykdo regiono tyrimus: atlieka darnaus vystymosi vertinimo teorinę-metodologinę analizę ir pateikia praktiškai pritaikomus tyrimo rezultatus Lietuvos savivaldybėms, analizuoja pasienio regionų socialinius ir ekonominius veiksnius.

Specifinė KU mokslinės veiklos sritis susijusi su įvairiais pasienio darnios plėtros klausimais. Tarptautinio projekto „Crossroads 2.0“ („Lagūnos kaip kryžkelės gyventojų ir turizmo sąveikai Pietryčių Baltijos regione: nuo istorijos iki dabarties“, 2012–2015 m., vadovas doc. dr. E. Spiriajevas) rezultatai leido sukurti tarptautinio vandens turizmo maršrutus, parengtos ir aprobuotos rekomendacijos smulkiam bei vidutiniam verslui, pravesti mokymai gidams ir kelionių vadovams, parengta ir tarptautiniu lygmeniu aprobuota paveldo apsaugos strategija bei veiksmų planas.

KU mokslininkai tiria jūrinio sektoriaus klausimus. 2012–2015 m. atliktas „Lietuvos jūrinio klasterio formavimo ekonominių prielaidų tyrimas“, pateikta rekomendacijų verslo plėtrai, duomenys pristatyti konferencijose, parengta monografija (vadovas prof. dr. V. Juščius). Be to, ateityje numatoma intensyviau dirbti klasterizacijos klausimais, nes tai sudaro ekonomikos augimo ir inovacijų pritraukimo regione prielaidas.

KU mokslininkai vykdo kompleksinius tyrimus, kaip vystyti gerovės visuomenę, analizuodami bendruomeniškumo, socialinio dalyvavimo, saugios aplinkos stiprinimo prielaidas. Unikalus KU sociologų tyrimas apie miesto nusikalstamumo geografiją (vadovas dr. L. Kraniauskas), apimantis 1990–2000 m. laikotarpį. Tyrimas leido ne tik kiekybiškai susisteminti to laikotarpio duomenis, bet ir suvokti, kaip tarpusavyje susiję geoduomenys ir oficialioji nusikaltimų statistika. Šiame tyrime pateikta daug medžiagos, kuri gali padėti kurti saugią miesto aplinką.

Glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir vykdant projektą „Kaimo verslumo skatinimas ir vystymas: vietinė patirtis ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas“ (nuo 2012 iki 2015 m.), parengti moksliniai straipsniai ir mokslo populiarinimo leidinys, kur ne tik pateikti tyrimo rezultatai, kurie pristatomi kaimiškosioms bendruomenėms, bet ir suteikta pridėtinė vertė vietos bendruomenių socialinei bei verslo aplinkai, pvz.: Rusnėje sutvarkyti keli namai, išsaugant kultūrinio paveldo savitumą; kaimo bendruomenėms, atsižvelgiant į poreikį, nupirktos priemonės, padėsiančios plėtoti verslumą; surengti kulinarinio paveldo renginiai ir sudaryti žemėlapiai, įgalinantys pritraukti daugiau turistų į kaimiškąsias vietoves (vadovas dr. A. Župerka).

Mokslinių tyrimų taikymo galimybės: darbuotojų gerovės organizacijose tyrimai, tyrimų pagrindu rengiant praktines rekomendacijas; valdymo proceso optimizavimas, pažangių planavimo sistemų prototipų diegimas, verslo organizacijos strateginio plano rengimas; organizacijos strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių auditas; vartotojų poreikių tyrimai, pateikiant rekomendacijas.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.