LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie bioarcheologiją ir trasiologiją iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
15-09-2016

XII. ŪKIO IR VISUOMENĖS RAIDA: NUO TRADICINIŲ ARCHEOLOGIJOS RADINIŲ TYRIMŲ  IKI MODERNIŲ TECHNOLOGINIŲ METODŲ

Klaipėdos universiteto archeologų mokslinė veikla glaudžiai susijusi su priešistorinės ir ankstyvųjų istorinių laikų iškasamos medžiagos technologiniais tyrimais, kurie labai svarbūs priešistorės ūkio ir visuomenės raidos rytiniame Baltijos jūros regione nustatymui. Šiuo metu KU eksperimentinės-trasologinės ir bioarcheologijos laboratorijose atliekami tyrimai su iškasama organine ir neorganine medžiaga: akmens, titnago, kaulo, rago, gintaro dirbiniais. Trasologiniais ir dirbinius skanuojančiais mikroskopais, naudojant naujausias šiems prietaisams skirtas programas, atliekama archeologinių dirbinių mikroanalizė, įgalinanti nustatyti priešistorės dirbinių gamybos technologijos ypatumus, bioarcheologinės medžiagos rūšinę sudėtį, atlikti palinologinius tyrimus, kurie svarbūs nustatant Rytų Pabaltijo bendruomenių ūkininkavimo pobūdį priešistorėje. Kartu laboratorijose atliekami eksperimentiniai tyrimai, kurie leidžia patikslinti įvairių dirbinių funkcinę paskirtį. Tuo tikslu organizuojamos eksperimentinės-trasologinės ekspedicijos, siekiant atkurti ir rekonstruoti unikalius priešistorės paminklus (pvz., poliniai statiniai Švenčionių r., prie Kretuono ežero, gyvenamieji būstai Palūšėje, Ignalinos r.), medžioklės, žvejybos, gamybinio ūkininkavimo darbo įrankius. Trasologiniai archeologinių dirbinių tyrimai vykdomi įvairiuose Lietuvos ir užsienio muziejuose, patvirtinant ar paneigiant dirbinių funkcinę paskirtį, ši informacija svarbi rengiant muziejų ekspozicijas.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.