LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie baltų kalbos tyrimus ir jūreivystės terminijos žodyną iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
11-07-2016

VII. Nuo baltų kalbotyros iki jūreivystės terminijos žodyno

KU kalbotyros mokslininkų akiratyje visada yra pajūrio erdvės, kuriose skambėjo prūsų kalba, kuršininkų tarmė ir lietuvininkų šnekta. Kuršių nerijos kuršininkų tarmės ir kultūros paveldas kaupiamas skaitmeninėje duomenų bazėje.

Tačiau specialioji, tam tikrų veiklos sričių kalba susilaukia mažai dėmesio. Jūreivystės sritis – ne išimtis. Tarpukario Lietuvoje pasirodė trumpi jūrų skautams skirti terminų sąrašai, vėliau – Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininko R. Nako 1940 m. sudarytas didesnis žodynėlis; B. Stundžios Toronte išleistas dvikalbis „Jūrinių įvardų“ žodynas (1996 m.). Pirmas išsamesnis aiškinamasis ir įvairesnius jūreivystės terminus apimantis žodynas – A. Veličkos „Jūreivystės terminų trumpas enciklopedinis žodynas“ (1991 m.). Vėliau prie šios srities terminijos kaupimo daug prisidėjo KU dėstytojas Jurgis Banaitis: 1994 metais išleistas trikalbis, 2001 metais – anglų–lietuvių, 2008 metais – lietuvių–anglų gana didelės apimties jūreivystės terminų žodynai. Vis dėlto gerai leksikografiškai parengto, išsamaus aiškinamojo šios srities terminų žodyno nėra.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.