LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie atsinaujinančią jūrinę energetiką iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
07-10-2016

XIV. ATSINAUJINANČIOS JŪRINĖS ENERGETIKOS LINK

Poreikis skatinti energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, įskaitant vėjo energiją, deklaruojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/77/EB „Dėl elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje“. Siekdami įgyvendinti šios direktyvos siekius, Klaipėdos universiteto mokslininkai inicijavo keletą mokslo projektų. Pirmieji bandymai ištirti jūros vėjo energijos galimybes atlikti 2006 metais, kai grupė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos mokslininkų inicijavo tarptautinį projektą „Vėjo energetikos atviroje jūroje vystymo perspektyvos Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos jūrinėse teritorijose (POWER)“. Vykdant šį projektą atlikta pirmoji Lietuvoje vėjo energetikos plėtros galimybių studija, parengtas praktinis vadovas potencialiems investuotojams. Įgyta praktinių žinių ir sukurti jūrinės erdvės planavimo principai pripažinti platesniu – Pietų Baltijos regiono mastu. Klaipėdos mokslininkai pakviesti dalyvauti didesniame Pietų Baltijos programos projekte – „SB-OFFER – Pietų Baltijos jūros vėjo energetikos regionai“. Sėkmingo bendradarbiavimo rezultatas – parengtos specialios mokymo programos studentams ir potencialiems vėjo energetikos sektoriaus specialistams, paruoštos priemonės, padėsiančios skatinti jūrinės vėjo energetikos turizmą, patikslintos potencialių vėjo elektrinių parkų vietos jūroje.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.