LT   |   EN      Mano KU   |   
Radijo laida apie archeologinius kasinėjimus Klaipėdos mieste iš knygos „Mokslas ir menas Klaipėdos universitete 25+“
03-06-2016

II. Klaipėdos miesto archeologija: nuo naujų žinių iki pridėtinės vertės verslo aplinkai

Klaipėdos miesto archeologiniai kasinėjimai prasidėjo jau pirmaisiais Universiteto gyvavimo metais. Iki
2002 m. daugiausia tirta Klaipėdos piliavietė, jos šiaurinėje dalyje atkasti buvusios konventinės pilies sienų
mūrai ir bokštų liekanos. Sukaupti duomenys 2002 m. apibendrinti prof. Vlado Žulkaus monografijoje
„Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis“ – pirmoje tokio pobūdžio knygoje, kuri skirta seniausios miesto
praeities pažinimui. 2007–2014 m. piliavietės tyrimus tęsė G. Zabiela. Iš šio laikotarpio tyrimų svarbiausias
2014 m. tyrimų sezonas, kai per pusę nenutrūkstamo darbo metų piliavietės rytinės kurtinos vietoje
ištirtas daugiau kaip 1000 m2 plotas, kultūrinio sluoksnio storis siekė iki 6 m. Tyrimų metu sukaupta didžiulė
radinių kolekcija (daugiau kaip 30 000 daiktų, tarp jų daugiau kaip 3000 vienetų ypačiųjų) leidžia
nušviesti įvairias pilies gyvenimo puses nuo XIII iki XVI a., taip pat ir tas, apie kurias iki šiol beveik nieko
nežinota (pvz., žvejybą). Šių tyrimų – archeologinių kasinėjimų mastas yra vienas didžiausių Lietuvoje.

Kviečiame pasiklausyti KU partnerių parengtos Klaipėdos miesto radijo RadijoGAMA sukurtos laidos, remiantis antrąja knygos tema „Klaipėdos miesto archeologija: nuo naujų žinių iki pridėtinės vertės verslo aplinkai“.

„Proto tonai 25+“ – teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais.

Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi „RadijoGAMA“ 99 FM.
Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.