LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Projektu siekiama ištirti jaunimo problemas ir poreikius

Vėjuotomis ir lietingomis spalio 24–25 dienomis Klaipėdoje vyko 4-asis Pietų Baltijos programos 2014–2020 m. projekto “Capacity building for Strategic Youth Policy and Transnational cooperation” (CaSYPot) (projekto Nr. STHB.05.01.00-SE-0024/15) partnerių susitikimas. Renginyje dalyvavo mokslininkai, savivaldybių, asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš 4 šalių: Švedijos, Lenkijos, Rusijos (Kaliningrado srities) ir Lietuvos.

Projekte, kuris startavo 2016 m. rudenį, aktyviai dalyvauja KU Socialinių pokyčių studijų centro mokslininkai, siekiantys ištirti sritis, kurios atskleidžia jaunimo problemas įvairiose jaunimo politikos situacijose, ir sužinoti jaunų žmonių poreikius. Mokslinių tyrimų pagrindu projekte dalyvaujančios šalys rengia bendrą strategiją, kuri užtikrina tvarią ir darnią jaunimo politikos plėtrą. Šio susitikimo tikslas – apsvarstyti kuriamą Pietų Baltijos regiono jaunimo politikos strategiją, numatyti svarbiausias jos įgyvendinimo kryptis. Dvi dienas vyko mokslininkų, savivaldybių administracijų ir jaunimo atstovų diskusijos, ieškant sprendimų ir priemonių, kaip užtikrinti jaunų žmonių saugią ir sveiką aplinką, atliepti jų socialinius ir ekonominius lūkesčius, remiantis mokslinių tyrimų rezultatais bei keičiantis gerosios patirties pavyzdžiais.

Moksliniame konsorciume, kuriam projekte atstovauja Linėjaus, I. Kanto, Gdansko ir Klaipėdos universitetų mokslininkai, aptarti 2017 m. atlikto tarptautinio tyrimo rezultatai – 16–17 m. amžiaus jaunimo situacija ir ateities lūkesčiai Pietų Baltijos regione. Lyginamoji analizė, atskleidusi problemiškas jaunimo politikos sritis, tapo prioritetų Pietų Baltijos regiono lygmeniu nustatymo ir strateginių dokumentų rengimo akstinu. Aptartos galimybės po trejų metų atlikti pakartotinį tyrimą, akcentuota jo mokslinė ir praktinė nauda. Svarbu paminėti, kad atlikto tyrimo pagrindu jau parengta ne viena publikacija (Klaipėdoje tyrimas ir jo rezultatai pristatyti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Welfare in the 21st Century: Challanges and Solutions”, kuri vyko gegužės 24–25 d.). Projekte dalyvaujantys tyrėjai ir toliau ketina domėtis nustatytų reiškinių priežastimis ir pateikti aktualią atliktų tyrimų informaciją tarptautiniuose mokslo žurnaluose 2019 m. pavasarį.

Plėtojant projekto idėjas į diskusijas nuotoliniu būdu įsitraukė ir GaYA (Interreg Alpine Space Programme) projekto vykdytojai, gvildenantys panašias jaunimo problemas kitame Europos regione. Darbinius susitikimus pagyvino išvažiuojamosios diskusijos su jaunimu Klaipėdos Karalienės Luizės centro Atvirose jaunimo erdvėse ir jauniems žmonės skirtoje “Qtime Co-working” aplinkoje.

Vertinant Klaipėdos universiteto veiklą, MOSTA ekspertų išvadose projektas CaSYPoT už socialinio poveikio plėtrą palankiai įvertintas. Toks mokslo ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas rodo, kad socialinių mokslų tyrimų išvados ir rekomendacijos ne tik prisideda prie jaunimo politikos strategijos Pietų Baltijos regione kūrimo, bet ir padeda veiksmingiau spręsti opias regiono problemas bei puoselėja visuomenės sanglaudą.

Projekto koordinatorė – Giedrė Strakšienė, KU Socialinių pokyčių studijų centro mokslo darbuotoja.

Nuoroda į projekto tinklalapį: http://casypot.eu/lt/project-casypot/