LT   |   EN      Mano KU   |   
Projektas „Klaipėdos universiteto miestelis – žinioms imlus regiono inovacijų slėnis“ pripažintas regioninės svarbos projektu
22-11-2018

Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdyje, projektas „Klaipėdos universiteto miestelis – žinioms imlus regiono inovacijų slėnis“ buvo pripažintas regioninės svarbos projektu. Jis buvo parengtas siekiant įgyvendinti Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategiją. 

Žinioms imlaus regiono inovacijų slėnyje ketinama sutelkti Klaipėdos miesto aukštojo mokslo akademinę bendruomenę, regiono jaunimą, moksleivius, švietimo, verslo bendruomenės atstovus, asociacijas, viešąsias įstaigas ir pan., kuriems žinių ar inovacijų plėtrai reikalinga kuriama infrastruktūra bei miestelio mokslinis potencialas.

Vystant Klaipėdos universiteto miestelį, bendradarbiavimas numatomas su Klaipėdos miesto savivaldybe, VšĮ Klaipėdos universitetu, VšĮ Klaipėdos valstybine kolegija, VšĮ LCC tarptautiniu universitetu; VšĮ Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, VšĮ Lietuvos verslo kolegija bei VšĮ Socialinių mokslų kolegija.

Projektui „Klaipėdos universiteto miestelis – žinioms imlus regiono inovacijų slėnis“ suteikus regioninės svarbos statusą, regione bus sukurtas naujas modernus studijų ir medijų kompleksas. Šis inovatyvus kompleksas sąlygos geresnę studijų kokybę, generuos galimybę kurti naujas tarpinstitucines, tarpdalykinės ir tarpkryptinės studijų programas. Projektas yra ypač aktualus Vakarų Lietuvos regionui.

Klaipėdos universiteto vizija – naujo Fizinių ir technologijos mokslų studijų komplekso su studijų, laboratorijų, medijų ir bendrabučių korpusais kūrimas ir statyba, senųjų pastatų remontas.

Naujai kuriamų ir renovuojamų infrastruktūros objektų paskirtis:

  • Studijų korpusas (bendras plotas 4119 kv. m.) – Jūros technologijų ir Gamtos mokslų fakulteto akademinėms veikloms vykdyti.
  • Laboratorijų korpusas (bendras plotas 3750 kv. m.) – studijų bendrafakultetinėms laboratorijoms įrengti.
  • Medijų centras (bendras plotas 3500 kv. m.) – Universiteto miestelio integraliai Klaipėdos aukštųjų mokyklų skaityklai – bibliotekai, medijų kūrybinėms laboratorijoms bei konferencijų salėms įrengti.
  • Bendrabučio II korpusas ( bendras plotas 2560 kv.m ) ir III korpusas ( bendras plotas 4500 kv.m) – Universiteto studentams ir dėstytojams, atsisakant nuo studentų miestelio nutolusių, fiziškai ir moraliai nudėvėtų bendrabučių.
  • Humanitarinio ir ugdymo mokslų fakultetas (bendras plotas 7029,91 kv.m.) adresu S.Neries g. 5, Klaipėda.
  • Socialinių mokslų fakultetas (bendras plotas 3032 kv.m) –fakultetas perkeliamas iš mieste esančių patalpų adresu Minijos g. 153 į KU miestelį.

Įgyvendinant projektą siekiama atliepti valstybės regioninės, švietimo ir mokslo vykdomos politikos tikslus: sukurti patrauklią aplinką ekonominiu, socialiniu, kultūriniu aspektais, investuojant į švietimą, lavinimą ir ugdymą, užtikrinti mokslo ir studijų kokybę, bei sudaryti sąlygas geriausiems mokslininkams dirbti mokslinį darbą, siekti mokslinio tobulėjimo, rūpintis mokslo ir studijų sistemos atitiktimi visuomenės ūkio poreikiams, remti jos atvirumą ir integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę.

Naujai kuriamo infrastruktūros objekto vizualizavimas

Visų modernių korpusų (studijų, laboratorijų ir medijų) koncentracija vienoje vietoje Klaipėdos universiteto miestelyje yra kryptingai apgalvota. Siekiama tiek tobulinti ir stiprinti technologijų krypties studijų programas, tiek sukurti inovatyvią mokslinę erdvę, kurioje nauji moksliniai atradimai technologijų srityje bus išbandomi naujausia laboratorijų korpuso įranga ir pristatomi akademinei bendruomenei bei verslo atstovams medijų centre, taip plečiant ir stiprinant bendradarbiavimą tarpusavyje. Tai prisidės prie Klaipėdos, kaip reikšmingo Baltijos jūros regiono pozicionavimo stiprinimo; pritrauks technologijų specializacijos specialistų (akademinės bendruomenės ir verslo atstovų) tiek iš užsienio, tiek iš kitų Lietuvos miestų bei daugiau studentų, besidominčių technologijų mokslų studijų programų pakraipomis ir itin reikalingų regiono darbo rinkai specialistų rengimo.