LT   |   EN      Mano KU   |   
Projektas „EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“ pelnė Horizon 2020 finansavimą
30-07-2020

Projektas „EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“ buvo atrinktas programos „Horizon 2020“ finansavimui ir gaus 2 000 000 EUR dotaciją.

„EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“ siekia institucinių pertvarkymų visuose EU-CONEXUS universitetuose-partneriuose tam, kad būtų sukurta tarpdalykinė, iššūkiais grindžiama, tarptautiniu mastu konkurencinga mokslinių tyrimų ir inovacijų struktūra.

Bendras projekto tikslas _ sukurti naują tarpdisciplininių tyrimų prieigą, laikantis Europos ir pasaulinių darnaus vystymosi iniciatyvų, tokių kaip Žaliasis susitarimas, Darnaus vystymosi tikslai (DVT) ir Jungtinių Tautų iniciatyvos „Vandenynų mokslo dešimtmetis siekiant darnaus vystymosi“ nuostatų.

Projekte „EU-CONEXUS MOKSLAS VISUOMENEI“ nacionalinių mokslinių tyrimų prieigų palyginimai padės nustatyti kliūtis rengiant bendras, bendradarbiaujant vykdomas Europos mokslinio tyrimo programas, bei rasti sprendimus, skatinančius bendradarbiavimą moksliniuose tyrimuose.

Tikslinis finansavimas padės užtikrinti, kad geriausios idėjos pasiektų rinką greičiau ir būtų pritaikytos taip greitai kaip įmanoma mūsų miestuose, ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse ir namuose.

Projekto partneriai įsipareigoja įgyvendinti įsipareigojimus per 3 metų laikotarpį.