LT   |   EN      Mano KU   |   
Prasidėjo paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms neįgaliesiems gauti
01-02-2021

2021 m. vasario 1 – kovo 16 dienomis studentai, turintys negalią ir pageidaujantys gauti projekto “Studijų prieinamumo didinimas” teikiamas tikslines išmokas, kviečiami teikti paraiškas Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) tinklalapyje.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka 2021 m. pavasario semestras“.

Tikslines išmokas (160 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, jei jie:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);

3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:

· pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

· pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

· pagal profesinių studijų programą;

· pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

· pagal trumpųjų studijų programą.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai pavasario semestre vykdomi nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. Studentui, kuris kreipiasi dėl tikslinės išmokos papildomo paraiškų priėmimo metu, tikslinė išmoka skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Tikslinė išmoka skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Tikslinės išmokos gavėjas privalo informuoti Fondą apie nutrauktas, sustabdytas studijas, akademines atostogas, įgautą skolą ar nuobaudą.

Daugiau informacijos suteiks Valstybinio studijų fondo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ tikslinių išmokų konsultantė Asta Motiejūnienė, tel. (8-5) 205 3961, mob. 8 615 17312 , el. p. asta.motiejuniene@vsf.lt