LT   |   EN      Mano KU   |   
Prasideda pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2022-2023 studijų metams
05-05-2022

Mieli studentai, pasirenkamiems bendrųjų universitetinių studijų dalykams 2022–2023 studijų metams prašome registruotis Universiteto akademinėje informacijos sistemoje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas.

Registracija:

 • pradžia – 2022 m. gegužės 6 d.
 • pabaiga – 2022 m. gegužės 13 d.

 

SVARBI INFORMACIJA:

1. Pasirenkami bendrųjų universitetinių studijų dalykai studijuojami 3 ir/ar 4 semestruose.

2. Pirmo kurso studentai renkasi vieną arba du studijų dalykus (priklausomai nuo studijuojamos studijų programos):

Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų dalykas 1 – 2022–2023 s. m. rudens semestre studijuojamas studijų dalykas.

Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų dalykas 2 – 2022–2023 s. m. pavasario semestre studijuojamas studijų dalykas.

3. Studentai negali rinktis studijuojamos studijų krypties dalykų.

4. Užsienio kalbų studijas gali rinktis visų studijų krypčių studijų programų studentai.

5. Studentas gali rinktis įvairių lygių užsienio kalbų studijas, pats įsivertindamas kalbos mokėjimo lygį pagal Kalbų mokėjimo lygių klasifikatorių.

Supaprastinti užsienio kalbų pasirinkimo kriterijai:

 1. A1 – renkasi studentai, visai nesimokę norimos studijuoti užsienio kalbos:
  • A1 (1) – renkasi rudens semestre,
  • A1 (2) – tęsia studijas pavasario semestre;
  • pagal kalbos lygį gali rinktis A2 (1) – rudens semestre ir A2 (2) – pavasario semestre.
 2. B1 – renkasi studentai, kurie šiek tiek moka užsienio kalbą:
  • B1 (1) – renkasi rudens semestre,
  • B1 (2) – tęsia studijas pavasario semestre;
  • pagal kalbos lygį gali rinktis B2 (1) – rudens semestre ir B2 (2) – pavasario semestre.
 3. C1 – renkasi studentai, kurie vidurinėje mokykloje šios kalbos mokėsi kaip antrosios užsienio kalbos, o Universiteto I kurse jos nesimokė, C2 – gali tęsti studijas pavasario semestre;
 4. Aukštesnio lygio, profesinės kalbos arba specializuotus studijų dalykus gali rinktis studentai, kurie atitinkamą užsienio kalbą studijavo Universiteto I kurse.

6. Studijų dalykas skaitomas, jeigu jo studijoms registruosis ne mažiau kaip 30 studentų. Užsienio kalbų studijoms studentų grupės mažiausias dydis – 10 studentų. Jeigu pasirinktiems studijų dalykams registruosis mažiau studentų, numatyta galimybė persirinkti studijų dalykus pakartotinio registravimosi metu 2022 m. gegužės 18 – 20 dienomis.

7. Prašome nesiregistruoti jau išklausytiems studijų dalykams arba Jūsų studijų programoje numatytiems privalomiems studijų dalykams, kurie bus neįskaityti į Jums privalomų kreditų skaičių.

8. Pasirenkamų bendrųjų universitetinių studijų dalykų pasirinkimo klausimais konsultacijas teikia studijų programos vadovas (-ė), kuruojančios katedros vedėjas (-a), studijų administratorius (-ė) arba studijų prodekanas (-ė).