LT   |   EN      Mano KU   |   
Prasideda pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2017-2018 s.m.
24-04-2017

Prasideda pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2017-2018 s.m.

Mieli studentai, pasirenkamiesiems bendriesiems universitetiniams studijų dalykams 2017–2018 studijų metams prašome registruotis Universiteto akademinėje informacijos sistemoje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas.

Registracijos pradžia – 2017 m. balandžio 24 d. pabaiga – 2017 m. gegužės 7 d.

 1. Pasirenkamieji bendrieji universitetinių studijų dalykai studijuojami 3 ir/ar 4 semestruose.
 2. Pirmo kurso studentai renkasi vieną arba du studijų dalykus (priklausomai nuo studijuojamos studijų programos):
  Pasirenkamasis bendrasis universitetinių studijų dalykas 1 – 2017–2018 s. m. rudens semestre studijuojamas studijų dalykas.
  Pasirenkamasis bendrasis universitetinių studijų dalykas 2 – 2017–2018 s. m. pavasario semestre studijuojamas studijų dalykas.
 1. Studentai negali rinktis studijuojamos studijų krypties dalykų.
 1. Užsienio kalbų studijas gali rinktis visų studijų krypčių studijų programų studentai.
 1. Studentas gali rinktis įvairių lygių užsienio kalbų studijas, pats įsivertindamas kalbos mokėjimo lygį pagal Kalbų mokėjimo lygių klasifikatorių.
 1. Menų dalykų studijoms vykdomas meninių gebėjimų patikrinimas.
  Studentai, norintys pasirinkti studijuoti menų studijų dalykus, privalo Universiteto atitinkamuose kolektyvuose pasitikrinti meninius gebėjimus iki registracijos atitinkamam studijų dalykui:
  Dainų ir šokių studija – pirmadieniais 18.30 – 21.00 val. ir trečiadieniais 17.00 – 21.00 val., Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto salė, Bijūnų g. 17.
 1. Studijų dalykas skaitomas, jeigu jo studijoms registruosis ne mažiau kaip 40 studentų. Užsienio kalbų studijoms studentų grupės mažiausias dydis – 12 studentų. Jeigu pasirinktiems studijų dalykams registruosis mažiau studentų, numatyta galimybė persirinkti studijų dalykus pakartotinio registravimosi metu 2017 m. gegužės 10 – 14 dienomis.
 1. Prašome nesiregistruoti jau išklausytiems studijų dalykams arba Jūsų studijų programoje numatytiems privalomiems studijų dalykams, kurie bus neįskaityti į Jums privalomų kreditų skaičių.
 1. Pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų pasirinkimo klausimais konsultacijas teikia studijų programos vadovas (-ė), kuruojančios katedros vedėjas (-a) arba studijų prodekanas (-ė).