LT   |   EN      Mano KU   |   
PRASIDEDA PAGRINDINĖ STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ SESIJA
20-06-2016

Penktadienį, birželio 17 d., prasideda pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija stojantiesiems į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas, bei tas studijų programas, į kurias stojamuosius egzaminus ar testus vykdo pačios aukštosios mokyklos. Nuo birželio 20 d. vyks pagrindinė motyvacijos vertinimo sesija stojantiems į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas. Pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija truks iki liepos 8 d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Studentų priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius doc. Rolandas Aidukas akcentuoja, kad kiekvieno egzamino administratorius stojančiuosius informuos apie stojamojo egzamino eigą, trukmę ir kitus svarbius dalykus. „Tai sunkus išbandymo metas stojantiesiems, todėl jie turi turėti daug kantrybės ir ryžto. Stojamųjų egzaminų metu stojantieji galės atvykti į LMTA 101 kab. I rūmuose, kur bus suteikta visa reikalinga informacija dėl egzaminų, bendrabučio ir pan.“, – sakė doc. R. Aidukas.

Prieš egzaminus bus organizuojamos nemokamos konsultacijos, stojantys į atlikimo meno, fortepijono studijų programas galės registruotis repeticijoms LMTA Didžiojoje salėje. Stojantiesiems į atlikimo meno, dainavimo ir atlikimo meno, choro dirigavimo studijų programas bus suteikta nemokama gydytojo LOR-foniatro konsultacija.

Vilniaus dailės akademijos (VDA) prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda Bogdanienė pastebi, kad dalis jaunuolių, norinčių studijuoti meno programas ir svajojančių tapti meno profesionalais, neišdrįsta žengti pirmojo žingsnio išsvajotos specialybės link. „To priežastis – nepakankamas pasitikėjimas savimi ir  įgūdžiais piešti, tapyti, lipdyti, komponuoti. – sakė prof. E. G. Bogdanienė. – Noriu padrąsinti kūrybingą jaunimą nebijoti, dalyvauti stojamuosiuose, siekti savo svajonės.“

Profesorės teigimu, stojamųjų egzaminų darbus vertina puikūs meno ekspertai, daug metų ugdantys meno profesionalus. „Jie geba apčiuopti, pastebėti išskirtinius, specifinius stojančiųjų gebėjimus, spalvinę klausą, formos ir proporcijų pajautą, vaizduotę ir kūrybiškumą. Šios savybės dažnai būna svarbesnės nei mintinai išmoktas antikinės skulptūros piešinys“, – teigė  prof. E. G. Bogdanienė pridurdama, kad šiemet į visas VDA studijų programas egzaminas laikomas skirtingomis dienomis, taip sudarant galimybės laikyti egzaminą į visas norimas studijų programas.

Pirmąją pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos dieną pasideda ir pirmieji stojamieji egzaminai Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (VTDK). Kolegijų dizaino stojamojo egzamino administravimo grupės koordinatorės Rasos Valujavičienės teigimu, į šį egzaminą užsiregistravo kur kas daugiau stojančiųjų nei į kitų meno krypčių stojamuosius egzaminus. „Studentai labai jaudinasi, bet pamatę užduotis tikrai turėtų nurimti“, – tikino ji. R. Valujavičienės nuomone, studentus labiausiai baimina nežinomybė, tačiau visi jie jau turi tam tikrų žinių ir įgūdžių, todėl tereikia sutelkti dėmesį į užduotis.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje į prašymą įtraukus pageidavimą, kuriam reikalingas stojamasis egzaminas ir / ar motyvacijos vertinimas, puslapio viršuje atsiranda papildomas pranešimas, raginantis apsilankyti skiltyje „Stojamieji egzaminai“. Joje pateikiami paskirtų stojamųjų egzaminų, testų ir motyvacijos vertinimo tvarkaraščiai. Stojantysis egzaminų laikymo vietą ir laiką gali rinktis iš siūlomų alternatyvų. Paskirta arba pasirinkta stojamojo egzamino data ir vieta reiškia, kad stojantysis atitinkamam egzaminui užsiregistravo. Visi šioje skiltyje matomi egzaminai yra privalomi stojančiajam.

Į savo prašymą įterpti studijų programas, kurioms reikia stojamųjų egzaminų arba motyvacijos vertinimo, galima likus ne mažiau kaip 24 val. iki egzamino pradžios ir tik pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu.

Liepos 11–12 d. vyks papildoma stojamųjų egzaminų sesija, o liepos 12 ir rugpjūčio 9 d. – papildoma motyvacijos vertinimo sesija. Papildomoje sesijoje gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie užsiregistravo egzaminams ir / ar motyvacijos vertinimui pagrindinėje sesijoje, bet nedalyvavo juose dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties. Šiuo atveju stojantysis ne vėliau kaip 48 val. po stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo turi kreiptis į LAMA BPO administraciją su prašymu leisti dalyvauti papildomoje stojamųjų egzaminų sesijoje ir pateikti gydytojo pažymą ar kitus pateisinančius dokumentus.

Tiek motyvacijos vertinimas, pretenduojantiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas, tiek stojamieji egzaminai stojantiesiems į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas yra privalomi, jei siekiama gauti valstybės finansavimą.

Iš viso LAMA BPO informacinėje sistemoje jau užsiregistravo daugiau kaip 14 tūkst. stojančiųjų, iš jų beveik 10 tūkst. jau užpildė savo pagrindinio priėmimo pirmojo etapo prašymų pageidavimus ir pareiškė daugiau kaip 40 tūkst. pageidavimų. Motyvacijos vertinimui, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas jau užsiregistravo per 1 tūkst. stojančiųjų, o laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno srities studijų programas – daugiau kaip 1,5 tūkstančio stojančiųjų.

2016 m. motyvacijos vertinimo į švietimo ir ugdymo studijų programas tvarkaraštis

2016 m. stojamųjų egzaminų ir testų tvarkaraštis

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.