LT   |   EN      Mano KU   |   
PRASIDEDA LAISVAI PASIRENKAMŲ STUDIJŲ DALYKŲ REGISTRACIJA 2016–2017 S. M.
12-05-2016

LAISVAI PASIRENKAMŲ STUDIJŲ DALYKŲ REGISTRACIJA
2016–2017 STUDIJŲ METAMS

 

Registracijos pradžia – 2016 m. gegužės mėn. 16 d. 10.00 val.
Pabaiga – 2016 m. birželio mėn. 3 d. 12.00 val.

Mieli studentai, laisvai pasirenkamų studijų dalykų registracija 2016–2017 studijų metams vyksta Universiteto akademinėje informacijos sistemoje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas

Laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašas ir tvarkaraštis.

Studijų dalyko apimtis kreditais negali būti mažesnė už apimtį, numatytą studijų programoje. Norėdami pasirinkti didesnės apimties Laisvai pasirenkamą studijų dalyką, kreipkitės į dekanatą.