LT   |   EN      Mano KU   |   
Pradedamas kandidatų į Darbo tarybos narius registravimas
29-01-2021

2021 M. VASARIO 1 D. PRADEDAMAS KANDIDATŲ  Į DARBO TARYBOS NARIUS REGISTRAVIMAS

VšĮ Klaipėdos universiteto rektoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymu  Nr.1-071 patvirtinta šios sudėties darbo tarybos rinkimų komisija: Rimantas Stašys (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedros profesorius), Vacys Vaivada (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas), Indrė Brasaitė-Abromė (Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros docentė), Marius Vasylius (Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas), Vilda Mažrimienė (Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja), Jorika Buivydaitė (Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja).

Vadovaudamasi darbo tarybos rinkimų tvarka, patvirtinta VšĮ Klaipėdos universiteto rektoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr.1-017, darbo tarybos rinkimų komisija kviečia siūlyti kandidatus į VšĮ Klaipėdos universiteto darbo tarybą.

Kandidatus į darbo tarybą siūlyti, dalyvauti rinkimuose ir balsuoti turi teisę visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis (prorektoriai, dekanai, direktoriai, skyrių, tarnybų vedėjai).  Teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris kandidatus į darbo tarybos narius turi darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga.

Kandidatais gali būti siūlomi visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai įstaigoje trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus aukščiau išvardintus darbo tarybos rinkimų komisijos narius, darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Rašytinis pasiūlymas, kuriame nurodomas kandidatas į darbo tarybą ir kandidato sutikimas būti renkamam į darbo tarybą, pateikiamas pagal žemiau pateiktą formą. Pasiūlymo formą galima gauti arba paspauskite nuorodą: Pasiūlymo forma:

Užpildytą formą prašome siųsti el. paštu: vilda.mazrimiene@ku.lt. Kiekvienas pasiūlymas bus registruojamas.

Pasiūlymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 11 d., 16.30 val.

Papildoma informacija: Darbo tarybos rinkimai vyks 2021-03-05. Esant poreikiui darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas gali būti patikslinti papildomai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis darbo valandomis į darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininką Marių Vasylių telefonu el. paštu: marius.vasylius@apc.ku.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

VšĮ Klaipėdos universiteto darbo tarybos rinkimų komisija

2021 m. sausio 29 d.