LT   |   EN      Mano KU   |   
Plėtojamas bendradarbiavimas su Hochschule Landshut (Vokietija)
24-04-2019

2018 m. pabaigoje Klaipėdoje universitete (KU) viešėję Hochschule Landshut atstovai prof. dr. M. Fischer ir prof. dr. A. Kumpf su KU Vadybos ir Ekonomikos katedrų atstovais aptarė aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo galimybes.

Šiemet, kovo mėnesį, vizito Landshute metu, KU doc. dr. D. Labanauskaitės ir doc. dr. E. Župerkienės aptarė studentų ir dėstytojų mainų galimybės, bendradarbiavimą projektinėje ir tiriamojoje veikloje. Balandžio 7 – 11 dienomis sulaukta atsakomojo vizito: KU lankėsi Hochschule Landshut studentų delegacija, lydima prof. dr. A. Kumpf ir prof. dr. S. Gronover.

Svečiai iš Vokietijos kartu su KU vadybos ir ekonomikos studijų programų studentais susibūrę į mišrias komandas simuliacinėje verslo aplinkoje kūrė verslo įvedimo į rinką planus. Priiminėjo  strateginius verslo sprendimus ir vertino priimtų sprendimų poveikį.

KU studentai turėjo puikią galimybę pasitikrinti savo bendradarbiavimo tarptautinėje komandoje gebėjimus bei išbandyti verslo simuliacijos programą TopSim.

Svečiai iš Vokietijos klausė doc. dr. Donato Joniko paskaitos apie Startup verslo kūrimą, susitiko su Vokietijos garbės konsulu A. Baubliu, lankėsi Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Vakarų laivų gamykloje.

Aptariant renginio rezultatus ir naudą, abi šalys akcentavo galimybę studentams teorines žinias transformuoti į taikomojo pobūdžio sprendimus bei studijų tarptautiškumo stiprinimą.