LT   |   EN      Mano KU   |   
Pirmųjų bendradarbiavimo metų tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės savivaldybės aptarimas
14-03-2017

Pirmųjų bendradarbiavimo metų tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės savivaldybės aptarimas

2016 m. kovo 18 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės savivaldybės. Per pirmuosius metus aktyviausiai į veiklą įsitraukė Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI), Menų akademijos (MA) Architektūros, dizaino ir dailės katedros mokslininkai. Per šiuos metus išsiplėtojo daugialypė Šilalės miesto ir rajono istorijos, kultūros paveldo pažinimo bei populiarinimo veikla: archeologinė ekspedicija Medvėgalio piliakalnyje, žydų istorijos tyrimai, katalikų bažnyčių archyvinės medžiagos skaitmeninimas; teikti Šilalės miesto kraštovaizdžio formavimo pasiūlymai. Universiteto mokslininkų ir studentų dalyvavimas įvairiuose Šilalės savivaldybės renginiuose, jų pranešimai sulaukė tiek vietos gyventojų, tiek moksleivių susidomėjimo.

2017 m. kovo 21 d. Klaipėdos universiteto Auloje (VI korpusas) vyks vykdomos sutarties tarp KU ir Šilalės savivaldybės pirmųjų veiklos metų rezultatų pristatymas, būsimų darbų bei projektų aptarimas. Renginyje dalyvaus KU rektorius prof. dr. Eimutis Juzeliūnas, Šilalės savivaldybės meras Jonas Gudauskas, KU mokslininkai, Šilalės savivaldybės darbuotojai, rajono gimnazijų moksleiviai. Renginio pradžia 10.00 val.

Kontaktiniai asmenys: KU BRIAI direktorė doc. dr. Silva Pocytė, tel.: +37069853021

Šilalės rajono savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė Jurgita Viršilienė tel.: +37067325483

 

Programa

10.00 – Atidarymo žodis.
KU Rektorius E. Juzeliūnas, Šilalės savivaldybės meras J. Gudauskas

10.15. – dr. Vytautas Jokubauskas (KU BRIAI)
Lietuvos tarpukario istorijos ženklai Klaipėdos universiteto miestelyje

10.30. – doc. dr. Gintautas Zabiela (KU BRIAI)
Piliakalnių svarba Lietuvos istorijoje

10.45. – dr. Hektoras Vitkus (KU BRIAI)
Lietuvos žydų istorijos šiandieninių tyrimų kryptys

11.00. – doc. dr. Vacys Vaivada (KU BRIAI)
Ką pasakoja Tenenių bažnyčios archyvas

11.15. – prof. dr. Petras Grecevičius (KU Menų akademija)
Šilalės kraštovaizdžio identiteto formavimo akcentai