LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Pirmojo KU rektoriaus atminimui – vardinė auditorija

Klaipėdos universiteto (KU) Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete (JTGMF) lapkričio 20 d. atidaryta pirmojo KU rektoriaus, prof. habil. dr. Donato Švitros vardo auditorija.

Į atidarymo ceremoniją susirinkę D. Švitros artimieji, giminaičiai, bičiuliai bei kolegos dalinosi prisiminimais, istorijomis ir mintimis apie šviesaus atminimo profesorių.

Auditorijos atidarymo juostą kartu su KU rektoriumi prof. dr. Artūru Razbadausku perkirpusi D. Švitros žmona Bronė Švitrienė užsiminė, kad auditorijos atidarymas buvo tarsi suplanuotas paties Donato – greitai ir operatyviai

„Jei pas jį užgimdavo mintis, tai ji turėdavo būti įgyvendinta neatidėliojant. Dar rugsėjo 1 d. kilo mintis atidaryti jo vardo garbei skirtą auditoriją. Galvojau, jog atidarymas įvyks greičiausiai pavasarį, tačiau štai, jau šiandien, Donato gimtadienio išvakarėse, susirinkome į jos atidarymą. Viskas vyksta pagal jį. Visai kaip ir mūsų pažintis. Vieną dieną susipažinome, antrą pabendravome, o trečią jis man pasiūlė tekėti. Kartu pragyvenome beveik 40 metų“, – kalbėjo D. Švitros žmona, KU Sveikatos mokslų fakulteto docentė B. Švitrienė.

Dabartinis KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, prof. habil. dr. D. Švitrą pažinojęs asmeniškai, taip pat išreiškė pagarbą savo pirmtakui.

„Pirmąjį Klaipėdos universiteto rektorių Donatą Švitrą prisimename kaip ryškią, didelės erudicijos ir plačių interesų asmenybę, puikų mokslininką, Klaipėdos universiteto kūrėją, konstruktyvų ir dalykišką vadovą, nuoširdų kolegą. Profesoriui priklauso garbinga vieta Klaipėdos universiteto mokslininkų gretose. Juk būtent jis stovėjo prie universiteto ištakų. Žiūrint į nuotraukoje pastebimą jo gilų, susimąsčiusį žvilgsnį, turbūt, jis mato kuo daugiau norinčių ateiti studijuoti į Klaipėdos universitetą. Gaila, kad jis išėjo iš gyvenimo taip anksti.“, – atidarymo metu kalbėjo KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

„D. Švitra buvo neeilinė asmenybė. Besikuriant universitetui, kuomet buvo daugybė to šalininkų bei priešininkų, kai buvo sunkus laikotarpis universitetui, jis buvo vienas iš tų variklių, kuris formavo universiteto viziją, kurios mes siekiame ir toliau.“, – sakydamas sveikinimo žodį kalbėjo KU Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas.

D. Švitros vardo auditorijos atidaryme dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė jo akademinis bendražygis prof. dr. Vitalij Denisov, psichologas bei uostamiesčio politinis veikėjas Vytautas Čepas, Vilniaus universiteto profesorius prof. dr. Saulius Gudas, D. Švitros doktorantė, KU JTGMF dėstytoja doc. dr. Rasa Grigolienė.

Prof. habil. dr. D. Švitra buvo vienas aktyviausių KU įkūrimo iniciatyvinės grupės narių. Įsteigus universitetą, nuo 1991-ųjų iki 1993-ųjų metų, jis ėjo KU rektoriaus pareigas. Taip pat iki 1994-ųjų metų dirbo ir Ekologijos katedros vedėju, o nuo 1995-ųjų – Matematikos katedros profesoriumi, 2002-aisiais, tapo šios katedros vedėju.

2012-ųjų metų lapkritį už ypatingus nuopelnus universitetui, mokslui ir kultūrai, aktyvų pedagoginį darbą D. Švitrai suteiktas Klaipėdos universiteto profesoriaus emerito vardas.

Donatas Švitra vienas pirmųjų pagrindė bifurkacijų teoriją netiesinėms diferencialinėms lygtims su vėlavimu. Sukūrė naujus matematinius modelius populiacijų dinamikai aprašyti ekologijoje. Išvystė skydliaukės funkcijos, glikemijos reguliacijos, kraujodaros, reprodukcinės sistemos matematinius modelius fiziologijoje ir medicinoje. Sumodeliavo metalo pjovimo procesus, degimo procesą raketiniame variklyje, bangos sklidimą ilgoje linijoje su tuneliniu diodu.

Per savo mokslininko karjerą D. Švitra paskelbė daugiau nei pusantro šimto mokslinių darbų, tarp kurių – dvi monografijos bei septyni vadovėliai. Profesorius buvo ir devynių mokslo daktarų disertacijų vadovu. Penki iš šių mokslininkų iki šiol dirba KU.

Atidaryme susirinkę svečiai pažymėjo, jog simboliška, kad vardinė auditorija atidaryta likus vienai dienai iki D. Švitros gimtadienio. 314-uoju numeriu pažymėtą JTGMF auditoriją nuo šiol puoš pirmojo rektoriaus atvaizdas, įamžinantis jo atminimą ir indėlį universiteto kūrime.