LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Pirmoji tarptautinė konferencija, skirta Baltijos jūros regionui

Daugiau kaip 150 įvairių sričių mokslininkų iš 13 pasaulio šalių birželio 13–17 dienomis susitinka Nidoje vyksiančioje konferencijoje aptarti Baltijos jūros ir ją supančių pakrančių regionų pokyčius, kuriuos nulėmė klimato kaita, gamtinis ir antropogeninis poveikis. Tai pirmoji tokio masto tarptautinė ir tarpdalykinė “Baltic Earth” („Baltijos žemės“) konferencija, skirta plėtoti Baltijos šalių gamtos ir tarpdisciplininius mokslus bei puoselėti ryšius tarp Baltijos jūros regiono mokslininkų. Konferencijos vieta – pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje dalyviams ir organizatoriams svarbi gamtiniu ir kultūriniu aspektais.

Pagrindinis “Baltic Earth” konferencijos tikslas – suprasti Baltijos jūros regione vykstančius atmosferos, Žemės paviršiaus ir jūros procesus bei su žmogaus veikla susijusius poveikius. „Pokyčiai Žemės sistemoje vyksta dėl daugelio veiksnių, tokių kaip eutrofikacija, tarša, žvejyba, Žemės paviršiaus kaita ir daugelio kitų, kurie svarbūs tiek moksliniu, tiek visuomeniniu požiūriu“, – pažymėjo tarptautinio “Baltic Earth” sekretoriato atstovas Marcus Reckermann.

Pirmoji “Baltic Earth” konferencija, pavadinta „Daugiakriteriai Baltijos jūros regiono sistemos pokyčiai“, skirta pabrėžti skirtingų veiksnių įtaką Baltijos jūros regiono pokyčiams ir parodyti, kaip modeliuoti šiuos veiksnius. Kas lemia Baltijos jūros druskingumo dinamiką? Kokie vyksta biocheminiai procesai, kokia jų įtaka Žemės paviršiui ir jūrai? Kaip būtų galima veiksmingiau prognozuoti Baltijos jūros regione vyksiančius ekstremalius įvykius? Kokia Baltijos jūros lygio pokyčių dinamika? Kaip žmogus veikia aplinką ir Žemės sistemą? „Mes dirbame su realiais modeliais, siekdami stebėti pokyčius ir kurti galimus ateities scenarijus“, – sako Markus Meier, Leibnico instituto Baltijos jūros tyrimų bei Švedijos meteorologijos ir hidrologijos instituto mokslininkas, “Baltic Earth” iniciatyvinės grupės pirmininkas. – „Ši analizė turėtų padėti nustatyti žinių spragas ir surasti būdus, kaip spręsti ateities iššūkius.“

Ši mokslinė konferencija organizuojama bendradarbiaujant tarptautiniam “Baltic Earth” sekretoriatui, Medžiagų ir pakrančių tyrimų centrui Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Leibnico ir Baltijos jūros tyrimų institutams, Baltijos jūros tyrimų instituto Warnemunde skyriui Vokietijoje, Klaipėdos bei Upsalos universitetams, Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutui. Klaipėdos universiteto mokslininkai dalyvauja “Baltic Earth” sekretoriato veikloje ir yra vieni šios konferencijos organizatorių.

Aktyviai šioje tarptautinėje konferencijoje dalyvauja Kuršių nerijos nacionalinio parko specialistai, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų mokslininkai, kurie skaito pranešimus apie klimato kaitos problematiką Baltijos regione, kartu numato aplinkos ir kultūros paveldo išsaugojimo gaires ieškant tarptautinių ir tarpdalykinių sprendimų.

www.baltic.earth

Kontaktinis asmuo

Prof. Dr. Inga Dailidienė
Klaipėdos universitetas
Herkaus Manto 84
92294, Klaipėda
Tel. +370 46 398 853
El. p. inga.dailidiene@ku.lt