LT   |   EN      Mano KU   |   
Pirmasis KU Atviro forumo renginys: Klaipėdos universiteto Plėtros strategijos 2030 pristatymas (įrašas)
06-01-2021

Sausio 6 d. Atviras forumas subūrė bendruomenę viešam „KU strategijos 2030“ pristatymui ir pokalbiui. Tai – pirmasis iš „KU strategijos 2030“ įgyvendinimui skirtų Atviro forumo renginių.

Renginio metu savo mintimis apie strategiją, jos reikšmę Universitetui, miestui ir regionui dalijosi Klaipėdos miesto meras ir KU Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas, „Klaipėda ID“ direktorė Eglė Songailienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyr. patarėjas Ričardas Zulcas. Meras savo kalboje pasidžiaugė stipriu strategijos vertybiniu pagrindu, kuris sudaro prielaidas „išlaikyti lankstumą nepametant kelio“. Klaipėda ID direktorė akcentavo strategijos dermę su Klaipėdos miesto ekonominės plėtros iki 2030 metų strategija (Mėlynuoju proveržiu) bei Universiteto vaidmenį/indėlį prisidedant prie miesto ekonominiam proveržiui reikalingos kompetencijos auginimo ir talentų pritraukimo. Tam itin svarbios Universitete vykdomos neformaliosios bei ištęstinės studijos. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyr. patarėjas atkreipė dėmesį į Universiteto tinklaveikos išplėtimą. Sveikintos Universiteto iniciatyvos dalyvauti tarptautiniuose aukštojo mokslo ir studijų tinkluose (pvz., EU-CONEXUS), bet pasigendama vietinės tinklaveikos iniciatyvų. Universitetas paragintas imtis lyderystės kuriant vietinį, klaipėdietišką, aukštojo mokslo konsorciumą.

Universiteto poziciją, kylančius iššūkius ir ambicijas pristatė KU Rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, strategijos įgyvendinimo komiteto pirmininkė dr. Rita Vaičekauskaitė, Atviro forumo koordinatorė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili. Universiteto atstovai papasakojo apie strategijos rengimo kelią – pasirinkimą ne samdyti ekspertus iš šalies, o kliautis savo ekspertiniu potencialu. Pristatyti artimiausi strategijos įgyvendinimo planai, sudarytosios už strategijos įgyvendinimą atsakingos struktūros.

Užduodami klausimus, renginio dalyviai išsakė svarbių pastebėjimų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokios problemos turėtų būti prioritetizuojamos šiuo metu ruošiamame KU strategijos 2030 įgyvendinimui skirtame veiklos plane 2021-2022 metams. Buvo akcentuojama būtinybė įgyvendinant strategiją aktyvinti bendradarbiavimą su Universiteto steigėjais – centrinės valdžios institucijomis, nepamirštant nuolat aktyviai dirbti siekiant pritraukti mokslinį ir pedagoginį potencialą. Aptarti ir svarbūs infrastruktūrinės plėtros klausimai. Universiteto atstovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyr. patarėjas papasakojo, kokios jungtinės miesto ir Universiteto veiklos yra numatytos ne tik modernizuojant infrastruktūrą, bet ir atveriant ją miesto bei regiono poreikiams („open access“ principu).

Atviro forumo renginių ciklas tęsis visus metus. Artimiausiame renginyje planuojamas veiklos plano viešas pristatymas Universiteto padaliniuose bei miesto bendruomenėje. Kviečiame siūlyti savo idėjas bei temas Atviro forumo veiklai.

Džiaugiamės susidomėjimu ir renginio dalyvių skaičiumi: tiek pačiame renginyje, vykusiame Zoom platformoje, tiek tiesioginėje transliacijoje Klaipėdos universiteto Facebook paskyroje, pasiektas beveik 200 dalyvių skaičius. Renginio vaizdo įrašas Klaipėdos universiteto Facebook paskyroje tą pačią dieną sulaukė daugiau nei 1,3 tūkst. peržiūrų.