LT   |   EN      Mano KU   |   
Perspektyvi darbo rinkoje JŪRŲ TRANSPORTO INŽINIERIAUS specialybė
06-05-2016

Transportas – viena sparčiausiai Europoje, Baltijos jūros regione, taip pat ir Lietuvoje besivystančių sričių. Jūrų transportu didelė tranzitinių krovinių dalis vežama tarptautiniais ir tarpžemyniniais maršrutais, jūrų keliais.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nuolat didėja krovinių vežimo apyvarta, plečiasi jų geografija, tobulėja uosto infrastruktūra, todėl auga ir energetinės pakraipos transporto inžinierių poreikis. Šios pakraipos specialistai rengiami KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedroje. Bakalauro studijų programos „Jūrų transporto inžinerija“ mokymosi trukmė – 3,5 m.

Atsižvelgiant į transporto specialistų stoką, ši studijų programa sukurta tiesiogiai dalyvaujant Lietuvos jūrinės pramonės subjektams: įmonėms, bendrovėms, asociacijoms. Šiemet studijas baigs pirmoji jūrų transporto inžinierių laida. „Daugelis mūsų būsimų absolventų jau trečiame kurse yra užtikrinti, kad, baigę gamybinę praktiką, įsidarbins ir galės eiti gerai apmokamas inžinierių pareigas“ – teigė Jūrų inžinerijos katedros vedėjas prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas.

Studentams dėsto aukštos profesinės, akademinės ir mokslinės kvalifikacijos pedagogų kolektyvas, turintis ilgametę jūrinių specialistų rengimo, remiantis tarptautiniais TJO (IMO) standartais, patirtį.

Profesoriaus S. Lebedevo teigimu, „kokybiškos studijos absolventams atveria plačias įsidarbinimo galimybes ne tik jūrų pramonės, bet ir kitų sričių Lietuvos bei užsienio transporto eksploatacijos, remonto, gamybos įmonėse, krovos bendrovėse, be to, jie gali tęsti studijas ar pasirinkti pedagogo, mokslininko karjerą. Dauguma jų eina vadovaujančias technikų, inžinierių, projektuotojų pareigas, kuria individualios veiklos įmones“.

Vienas šio fakulteto absolventų – „Wartsila BLRT Estonia OU“ Lietuvos filialo direktorius S. Glebauskas mano, kad būtent studijuodamas jis įgijo žinių, kurių prireikė būsimam darbui: „Katedroje įgijau diplomuoto inžinieriaus ir magistro laipsnį. Šios studijos ir studijuojant atlikta praktika suformavo naują požiūrį ir parengė mane darbo rinkai. Mano manymu, inžinerinės studijos darbo rinkai yra ne tik privalumas, bet ir būtinybė.

Turint omenyje, kad Klaipėdoje yra uostas, labai svarbu, kad būsimasis specialistas turėtų laivų inžinerijos ar uosto transporto logistikos pagrindus. Universitete įgytos žinios, praktika leido įsitvirtinti šioje srityje ir patekti į tarptautinę darbo rinką, kuri atveria naujų galimybių ir didesnes perspektyvas ateityje“.

Studijuojant jūrų transporto inžineriją, suteikiama išsamių inžinerinių žinių apie laivo ir uosto energetinių, technologinių įrenginių, mašinų ir mechanizmų konstrukcijas, eksploatacijos, remonto, techninės priežiūros, technikos diagnostikos bei projektavimo technologijas, automatizavimo ir signalizacijos sistemą, transportą eksploatuojančių įmonių veiklos organizavimą, vykdymą.

Nuo 2016/2017 m. m. studijų programos planus papildė paklausi inžinerinė specializacija „Dyzelinių jėgainių eksploatacija“. Jos tikslas – pagerinti transporto energetikos srities rengiamų specialistų teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Pasirinkę šią specializaciją tikrai praplėsite profesinės karjeros galimybes, nes, kaip žinia, dyzelinis transportas sudaro turizmo paslaugų struktūrų pagrindą. Verta paminėti, kad, remiantis statistiniais duomenimis, jūrų pramonėje technikos specialistų atlyginimai, palyginus su dauguma kitų sričių specialistų, yra ženkliai didesni. Motyvuoto, jauno specialisto, siekiančio kelti savo kvalifikaciją bei kilti karjeros laiptais, atlyginimas vidutiniškai didėja nuo 700 Eur iki 1500 Eur.

Atsižvelgdama į specialybės svarbą jūrų pramonei ir šios pakraipos specialistų stoką Lietuvoje, LR švietimo ministerija sudaro išskirtines sąlygas stojantiesiems: 2016/2017 m. m. priėmimui skiriamos tikslinės studijų vietos. Pretendentai gali lygiagrečiai dalyvauti bendrame ir tikslinių studijų konkurse. Studijos tikslinėse vietose yra nemokamos, be to, garantuotas įsidarbinimas KU socialinių partnerių įmonėse. 2016 m. mūsų socialinių partnerių sąrašą papildė besiplečianti VšĮ Vidaus vandens kelių direkcija (Kaunas).

Daugiau informacijos apie Jūrų inžinerijos katedroje vykdomas veiklas ir tikslinių studijų sąlygas rasite čia.

Kviečiame būsimus mokyklų absolventus studijuoti Klaipėdos universitete ir tapti perspektyviu inžinieriumi!