LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Paskirtos Klaipėdos pramonininkų asociacijos vienkartinės stipendijos

Paskirtos Klaipėdos pramonininkų asociacijos vienkartinės stipendijos

Universiteto atrankos komisija, vadovaudamasi Klaipėdos pramonininkų asociacijos Tarybos 2007 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 6 patvirtinta Klaipėdos pramonininkų asociacijos vienkartinių stipendijų Klaipėdos universiteto studentams skyrimo metodika, iš pateiktų penkių studentų kandidatūrų 2017 metais Klaipėdos pramonininkų asociacijos vienkartinėms stipendijoms gauti atrinko:

  • Lauryną Jovaišą, Socialinių mokslų fakulteto ekonomikos studijų programos 2017 m. absolventą už bakalauro baigiamąjį darbą „Klaipėdos miesto jaunimo verslumo skatinimo galimybių analizė“.
  • Valentiną Kulevičių, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorijos studijų programos 2017 m. absolventą už bakalauro baigiamąjį darbą „Jūrinės valstybės koncepcijos tarpukario Lietuvoje suvokimas ir problematika“.

Klaipėdos pramonininkų asociacija šiems studentams skiria 150 Eur dydžio vienkartines stipendijas.

Klaipėdos pramonininkų asociacijos vienkartinėms stipendijoms pretenduoti gali pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų baigiamųjų kursų pažangūs, visuomeniškai aktyvūs studentai, savo baigiamuosiuose darbuose nagrinėjantys Klaipėdos miesto ir regiono problematiką, verslo bei ekonominės plėtros aktualijas, galimybes ir perspektyvas.

Sveikiname stipendijų laureatus!