LT   |   EN      Mano KU   |   
Paskirtos AB „Vakarų laivų gamykla“ vardinės stipendijos
15-12-2016

Paskirtos AB „Vakarų laivų gamykla“ vardinės stipendijos

AB Vakarų laivų gamykla vardinės stipendijos 2016–2017 studijų metais paskirtos šiems Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentams:

  1. Deividui Gedvilai, Jūrų uostų inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos I kurso studentui;
  1. Edvinui Gedvilai, Jūrų uostų inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos I kurso studentui;
  2. Martynui Surpliui, Laivo inžinerijos bakalauro nuolatinių studijų programos II kurso studentui.

AB Vakarų laivų gamykla vardinė stipendija skiriama vadovaujantis Klaipėdos universiteto, AB Vakarų laivų gamykla ir studento trišale sutartimi bei 2011 m. gruodžio 14 d. AB Vakarų laivų gamykla įmonių grupės vardinių stipendijų skyrimo nuostatais. Kandidatus teikia Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas iki rugsėjo 15 d. VLG generaliniam direktoriui nepritarus siūlomam kandidatui, teikiamas kitas kandidatas nuostatuose nustatyta tvarka. Stipendija skiriama rektoriaus įsakymu pasirašius trišalę sutartį. Stipendija skiriama vieneriems studijų metams, stipendijos dydis – 70 eurų mėnesiui.

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų skyrius tel. (8 46) 398 996