LT   |   EN      Mano KU   |   
Paskirta Vydūno jaunimo fondo prof. Stepono Kolupailos vardo premija
30-05-2022

2022 metų Vydūno jaunimo fondo prof. Stepono Kolupailos vardo premija skirta Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamybos inžinerijos studijų programos I kurso magistrantui Klaidui Drevinskui.

Vydūno jaunimo fondo prof. Stepono Kolupailos vardo 1000 JAV dolerių nedalinama vienkartinė premija skiriama Klaipėdos universiteto magistrantui už aukščiausius akademinius pasiekimus ir ypatingą darbštumą bei sugebėjimus studijuojant geodezijos, hidrologijos ar joms artimose kryptyse ir dalyvaujančiam visuomeninėje, studentų organizacijų ar kultūrinėje veikloje.

Sveikiname premijos laureatą!