LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Paskirta Vydūno fondo prof. Stepono Kolupailos vardo premija

2016 metų Vydūno fondo prof. Stepono Kolupailos vardo premija skirta KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Ekologijos ir aplinkotyros studijų programos II kurso magistrantei Monikai Juodeikytei.

Vydūno fondo prof. Stepono Kolupailos vardo 1000 JAV dolerių nedalinama vienkartinė premija skiriama Klaipėdos universiteto magistrantui už aukščiausius akademinius pasiekimus ir ypatingą darbštumą bei sugebėjimus studijuojant geodezijos, hidrologijos ar joms artimose kryptyse ir dalyvaujančiam visuomeninėje, studentų organizacijų ar kultūrinėje veikloje.

Sveikiname premijos laureatę!

Daugiau informacijos…

Studentų reikalų skyrius
tel. (8 46) 398996, 398967