LT   |   EN      Mano KU   |   
Paskelbti paskolų studijų mokesčiui gavėjai
02-10-2019

Nuo 2019 m. spalio 2 d. studentai, prisijungę prie savo prašymo-anketos Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt, gali sužinoti, ar jiems yra paskirta valstybės remiama paskola.

Studentai, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, dėl valstybės remiamų paskolų gavimo nuo 2019 m. spalio 3 d. iki spalio 30 d. turi kreiptis į kredito įstaigą – „Swedbank“, AB banką.

Atvykdamas į kredito įstaigą pasirašyti sutartį, studentas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.

Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo kredito įstaigai studentas su kredito įstaiga pasirašo valstybės remiamos paskolos sutartį. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Paskolos gavėjas turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies.