LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Paskelbtas kandidatų sąrašas į KU rektoriaus pareigas

Klaipėdos universiteto (KU) rektoriaus rinkimų komisijos posėdyje buvo atplėšti 6 kandidatų, dalyvavusių viešajame konkurse rektoriaus pareigoms užimti, vokai.

Posėdžio metu buvo tikrinama, ar pateikti dokumentai atitinka konkurso reikalavimus.

„Iš esmės visi 6 kandidatai konkurse dalyvauti galės. Tačiau, kai kurių bus prašoma pateikti patikslinimus.

Tikiu, kad visi 6 kandidatai rugsėjo 28 d. turės galimybę atvykti ir prisistatyti bendruomenei“, – sakė KU Tarybos primininkas Vytautas Grubliauskas.

Rinkimų komisija abėcėlės tvarka sudarė kandidatų sąrašas:

  1. Laplandijos universiteto Arkties centro doc. dr. Stefan Kirchner
  2. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto doc. dr. Marius Lanskoronskis
  3. Laikinai Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. dr. Artūras Razbadauskas
  4. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. dr. Viktoras Senčila
  5. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Vadybos katedros vedėjas prof. dr. Rimantas Stašys
  6. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centro prof. Sigitas Vaitkevičius

Rugsėjo 28 d. kandidatai kviečiami dalyvauti atvirame KU Tarybos posėdyje, kuriame prisistatys KU Tarybai, Senatui, bendruomenei.

Rektoriaus rinkimai įvyks spalio mėn. 15 d.

Iš Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigų pasitraukus prof. habil. dr. Eimučiui Juzeliūnui, nuo š. m. gegužės 2 d. universitetui vadovauja laikinai išrinktas rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.