LT   |   EN      Mano KU   |   
Paskaitos Šiaulių ir Skuodo mokytojams
01-02-2016

Sausio 29 d. universitete lankėsi Šiaulių miesto ir rajono istorijos mokytojai. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute direktorė doc. dr. Silva Pocytė mokytojams pristatė instituto mokslinę veiklą, vykdomas istorijos ir archeologijos studijas ir skaitė paskaitą apie Prūsijos (Mažosios) Lietuvos, Klaipėdos krašto istoriją. Po paskaitos vykusioje ekskursijoje mokytojai apžiūrėjo universiteto miestelį, jiems buvo papasakota senųjų kareivinių ir universiteto įsikūrimo jose istorija.

Tą pačią dieną BRIAI mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jokubauskas VšĮ Skuodo informacijos centre Skuodo rajono savivaldybės istorijos ir geografijos mokytojams vedė kvalifikacijos kėlimo seminarą „Lietuvos karo istorija: apginta ir prarasta laisvė (1918–1923 ir 1938–1940 m.)“. Jis taip pat pristatė istorijos ir archeologijos studijas Klaipėdos universitete bei Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto veiklą, aptarė bendradarbiavimo su Skuodo rajono istorijos mokytojais ateities planus.

KU BRIAI informacija