LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2020–2021 studijų metams
14-04-2020

Mieli studentai, pasirenkamiems bendrųjų universitetinių studijų dalykams 2020–2021 studijų metams prašome registruotis Universiteto akademinėje informacijos sistemoje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas

Registracijos pradžia – 2020 m. balandžio 20 d.
pabaiga – 2020 m. gegužės 5 d.

Svarbi informacija.
1. Pasirenkami bendrųjų universitetinių studijų dalykai studijuojami 3 ir/ar 4 semestruose.

2. Pirmo kurso studentai renkasi vieną arba du studijų dalykus (priklausomai nuo studijuojamos studijų programos):
Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų dalykas 1 – 2020–2021 s. m. rudens semestre studijuojamas studijų dalykas.
Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų dalykas 2 – 2020–2021 s. m. pavasario semestre studijuojamas studijų dalykas.

3. Studentai negali rinktis studijuojamos studijų krypties dalykų.

4. Užsienio kalbų studijas gali rinktis visų studijų krypčių studijų programų studentai.

5. Studentas gali rinktis įvairių lygių užsienio kalbų studijas, pats įsivertindamas kalbos mokėjimo lygį pagal Kalbų mokėjimo lygių klasifikatorių.

Supaprastinti užsienio kalbų pasirinkimo kriterijai:
5.1 A1 – renkasi studentai, visai nesimokę norimos studijuoti užsienio kalbos:
A1 (1) – renkasi rudens semestre,
A1 (2) – tęsia studijas pavasario semestre;
pagal kalbos lygį gali rinktis A2 (1) – rudens semestre ir A2 (2) – pavasario semestre.
5.2 B1 – renkasi studentai, kurie šiek tiek moka užsienio kalbą:
B1 (1) – renkasi rudens semestre,
B1 (2) – tęsia studijas pavasario semestre;
pagal kalbos lygį gali rinktis B2 (1) – rudens semestre ir B2 (2) – pavasario semestre.
5.3 C1 – renkasi studentai, kurie vidurinėje mokykloje šios kalbos mokėsi kaip antrosios užsienio kalbos, o Universiteto I kurse jos nesimokė, C2 – gali tęsti studijas pavasario semestre;
5.3 Aukštesnio lygio, profesinės kalbos arba specializuotus studijų dalykus gali rinktis studentai, kurie atitinkamą užsienio kalbą studijavo Universiteto I kurse.

6. Menų dalykų studijoms vykdomas meninių gebėjimų patikrinimas.

Studentai, norintys pasirinkti studijuoti menų studijų dalykus, privalo prieš registruojantis atitinkamam studijų dalykui pasikonsultuoti su studijų dalyką kuruojančiu dėstytoju:
Choro studija – būtina konsultacija su doc. Algirdu Šumskiu el. paštu algirdas.sumskis@ku.lt arba telefonu mob. 861269021.

7. Studijų dalykas skaitomas, jeigu jo studijoms registruosis ne mažiau kaip 30 studentų. Užsienio kalbų studijoms studentų grupės mažiausias dydis – 10 studentų. Jeigu pasirinktiems studijų dalykams registruosis mažiau studentų, numatyta galimybė iš naujo parinkti studijų dalykus pakartotinio registravimosi metu 2020 m. gegužės 11 – 15 dienomis.

8. Prašome nesiregistruoti jau išklausytiems studijų dalykams arba Jūsų studijų programoje numatytiems privalomiems studijų dalykams, kurie bus neįskaityti į Jums privalomų kreditų skaičių.

9. Pasirenkamų bendrųjų universitetinių studijų dalykų pasirinkimo klausimais konsultacijas teikia studijų programos vadovas (-ė), kuruojančios katedros vedėjas (-a), studijų administratorius (-ė) arba studijų prodekanas (-ė).