LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2016–2017 studijų metams
14-04-2016

Mieli studentai,

pasirenkamiesiems bendriesiems universitetiniams studijų dalykams 2016–2017 studijų metams prašome registruotis Universiteto akademinėje informacijos sistemoje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas.

Registracijos pradžia – 2016 m. balandžio 25 d.

Registracijos pabaiga – 2016 m. gegužės 8 d.

SVARBI INFORMACIJA

 1. Pasirenkamieji bendrieji universitetinių studijų dalykai studijuojami 3 ir 4 semestruose.
 1. Pirmo kurso studentai renkasi du dalykus 2016–2017 s. m. atitinkamai:

Pasirenkamasis bendrasis universitetinių studijų dalykas 1 – 2016–2017 s. m. rudens semestre studijuojamas studijų dalykas;

Pasirenkamasis bendrasis universitetinių studijų dalykas 2 – 2016–2017 s. m. pavasario semestre studijuojamas studijų dalykas;

 1. Studentai negali rinktis studijuojamos studijų krypties dalykų.
 1. Užsienio kalbų studijas gali rinktis visų studijų krypčių programų studentai.
 1. Studentas gali rinktis įvairių lygių užsienio kalbos studijas, pats įsivertindamas kalbos mokėjimo lygį pagal Kalbų mokėjimo lygių klasifikatorių.

Supaprastinti užsienio kalbų pasirinkimo kriterijai:

 • A1 (1) – renkasi studentai, visai nesimokę norimos studijuoti užsienio kalbos, A1 (2) – tęsia studijas kitame semestre; atitinkamai dar kitame semestre renkasi A2 (1) ir A2 (2).
 • B1 (1) – renkasi studentai, kurie šiek tiek moka užsienio kalbą, B1 (2) – tęsia studijas kitame semestre; atitinkamai dar kitame semestre renkasi B2 (1) ir B2 (2).
 • C1 – renkasi studentai, kurie vidurinėje mokykloje šios kalbos mokėsi kaip antrosios užsienio kalbos, o universitete I kurse jos nesimokė, C2 – tęsia studijas kitame semestre;
 • sustiprinto lygio, profesinės kalbos arba specializuoti studijų dalykai – renkasi studentai, kurie šią užsienio kalbą studijavo Universiteto I kurse.
 1. Renkantis menų dalykų studijas, vykdomas meninių gebėjimų patikrinimas.

Studentai, norintys pasirinkti atitinkamus menų studijų dalykus, privalo atvykti ir susipažinti su kolektyvų veikla, vadovais ir tuo pačiu pasitikrinti meninius gebėjimus. Meninių gebėjimų pasitikrinimą studentams reikia atlikti iki registracijos atitinkamam studijų dalykui:

UŽSIĖMIMŲ LAIKAS

Dainų ir šokių studija:
pirmadieniais 18.30 – 21.00 ir trečiadieniais 17.00 – 21.00 val., Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto salėje, Bijūnų g. 17.

 1. Studijų dalykas skaitomas, jeigu jo studijoms registruosis ne mažiau kaip 40 studentų. Užsienio kalbos studijoms grupės mažiausias dydis – 12 studentų. Jeigu pasirinktiems studijų dalykams registravosi mažiau klausytojų negu numatyta, studentai turės galimybę persirinkti studijų dalykus pakartotinio registravimosi metu.
 1. Prašome nesiregistruoti jau išklausytiems studijų dalykams arba Jūsų programoje numatytiems privalomiems dalykams. Tokie kursai nebus įskaitomi į Jums privalomų kreditų skaičių. Konsultaciją Jums suteiks studijų programos vadovas (-ė), kuruojančios katedros vedėjas (-a) arba prodekanas (-ė).