LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirašyta KU ir Gdansko universiteto bendradarbiavimo sutartis
17-10-2019

Klaipėdos universiteto (KU) rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas ir Gdansko universiteto prorektorius prof. Krzysztof P. Bielawski šiandien pasirašė universitetų bendradarbiavimo sutartį, kuria įprasmino jau ne vienerius metus besitęsiančią aukštųjų mokyklų partnerystę.

„Džiugu, kad Klaipėdos universiteto partnerių ratas plečiasi. Šia sutartimi įsipareigojame kartu dirbti ir kelti aukštojo mokslo kokybę, o to rezultatus pajus ir mūsų studentai, ir akademiniai darbuotojai“, – pasirašius sutartį sakė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Kitąmet 50-ies metų veiklos jubiliejų minėsiančiame Gdansko universitete veikia vienuolika fakultetų, kuriuose studijuoja kiek daugiau nei 26 tūkstančiai studentų. Nors Lenkijos aukštoji mokykla ir yra gerokai didesnė už KU, tačiau pagal savo pobūdį turi labai daug panašumų su Klaipėdos universitetu – tai plačios aprėpties pakrantės universitetas, jungiantis beveik visas mokslo ir studijų kryptis, kuris didelį dėmesį skiria ir jūriniams mokslams.

„Tiek Klaipėdos, tiek Gdansko universitetai turi stiprius jūrinių mokslų centrus, atnaujintą jūrinių tyrimų infrastruktūrą bei jūrinių specialybių studijų programas. Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta siekiant geriau išnaudoti partnerystę jūrų biologijoje ir biotechnologijose, aplinkotyroje, hidrologijoje ir okeanografijoje“, – sakė KU mokslo ir inovacijų prorektorius dr. Darius Daunys.

Tikimasi, kad Gdansko universitetas taps svarbiu partneriu studentų mainuose, įtraukiant juos į bendrus Baltijos jūros ir Arkties pakrančių tyrimus ir geriau išnaudojant mokslui ir studijoms skirtą naujausią infrastruktūrą.