LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybe

Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko ir mero Broniaus Markausko parašais patvirtintas dokumentas įteisina Klaipėdos rajono savivaldybės ir Universiteto bendradarbiavimą abiem pusėms reikšmingose veiklose, t.y. įgyvendinant bendrus Savivaldybei ir Universitetui reikšmingus mokslo, kultūros, socialinius, edukacinius ar kitus projektus.

Klaipėdos rajono savivaldybė tikisi intelektinės Universiteto paramos didinant krašto kultūrinį bei turistinį patrauklumą. Drauge bus dirbama sprendžiant aktualią pedagogų kvalifikacijos kėlimo problemą.

Sutartyje taip pat numatyta, kad KU turės galimybę dalyvauti jaunimo ir moksleivijos ugdymo procese, į akademinę – edukacinę Universiteto veiklą įtraukti gabius Klaipėdos rajono mokyklų mokinius.