LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirašyta sutartis dėl trijų fondų skaitmeninimo
07-12-2016

Pasirašyta sutartis dėl trijų fondų skaitmeninimo

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę susiklostė palankios sąlygos pradėti vykdyti visaverčius regiono (Klaipėdos krašto, Rytų Prūsijos, Klaipėdos miesto) istorinius tyrimus. Juos skatino 1991 m. Klaipėdoje įsteigtas universitetas bei nuo 1992 m. pradėjęs veikti universitete Vakarų Lietuvos bei Prūsijos istorijos centras (nuo 2003 m. – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas). Nuo 1993 m., glaudžiai bendradarbiaujant su kolegomis iš Vokietijos, daugiausiai skaitmeniniu pavidalu buvo pradėtas įgyvendinti Klaipėdos miesto ir krašto tiriamojo archyvo formavimo projektas. Dar 1996 m. iš tuometinio Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus Gedimino Ilgūno KU istorikai gavo patikinimą, kad, išsprendus dokumentų saugojimo vietos problemą, į Klaipėdą gali būti grąžinti Lietuvos centriniuose archyvuose saugomi iš Klaipėdos krašto ir miesto kilę dokumentų fondai. Taip būtų užtikrinta ne tik KU, bet ir atvykstančių  istorikų profesionalaus tiriamojo darbo galimybė. Ši problema skaitmeniniu pavidalu pradėta spręsti 2014 m., aktyviai įsitraukus Klaipėdos apskrities archyvui, vadovaujamam Edmundo Bareišos. Tada KU BRIAI darbuotojai nuskenavo iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo gautą „Klaipėdos krašto ipotekos knygų kolekciją“ (F. 1417).

Šių metų gruodžio 7 d. Klaipėdos universitete buvo pasirašyta sutartis dėl trijų fondų skaitmeninimo (F. 414 „Klaipėdos krašto gubernatūra“, F.1493 „Klaipėdos krašto gubernatūra”, F. 1636 „Klaipėdos krašto direktorija) tarp Lietuvos centrinio valstybės archyvo, atstovaujamo direktoriaus Daliaus Žižio, Klaipėdos universiteto, atstovaujamo rektoriaus prof. Eimučio Juzeliūno, ir Klaipėdos apskrities archyvo, atstovaujamo direktoriaus Edmundo Bareišos. Renginyje dalyvavo ir Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis. Taip žengiamas naujas svarbus žingsnis, įgyvendinant Klaipėdos miesto ir krašto dokumentikos susigrąžinimą skaitmeniniu pavidalu ir išplečiant Klaipėdoje dirbančių ar čia atvykstančių specialistų mokslinių tyrimų galimybes.

BRIAI informacija