LT   |   EN      Mano KU   |   
Partnerystė tęsiasi: vizitas Bolu universitete (Turkija)
23-05-2016

Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedra jau ilgą laiką bendradarbiauja su Bolu Abant Izzet Baysal universitetu Turkijoje. 2016 m. gegužės mėn. 11–13 d. pagal Erasmus+ mainų programą čia lankėsi katedros lektorės Vytė Kontautienė ir Asta Budreikaitė. Bolu universiteto Kūno kultūros ir sporto mokyklos studentai buvo susipažindinti su Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programomis bei studijų galimybėmis Klaipėdos universitete, išklausė teorines paskaitas apie Fair play ir olimpines vertybes, savikontrolės gebėjimų ugdymą kūno kultūros pamokų metu, dalyvavo praktiniame užsiėmime ,,Orientavimosi sporto elementų taikymas fizinio ugdymo pamokose“. Pristatyta Lietuvos ikimokyklinių įstaigų olimpinio ugdymo programa, kurios autorės yra Zina Birontienė ir Asta Budreikaitė.

Dėstytojos bendravo su Kūno kultūros katedros kolegomis ir kitais Erasmus+ programos dėstytojais, lankėsi universiteto mokslinėse laboratorijose, auditorijose, kuriose vyksta užsiėmimai, treniruotės. Šiuo metu Abant Izzet Baysal universitete pagal Erasmus+ studentų mainų programą šiuo metu studijuoja Kūno kultūros ir sporto pedagogikos 3 kurso studentė Dovilė Zujevaitė. Tikimasi, kad kitais mokslo metais sulauksime Bolu universiteto studentų ir Klaipėdos universitete.

Vizito metu numatyta plėtoti Erasmus ryšius ne tik su šiuo, bet ir dar vienu – Turkijos Sinopo universitetu ir pasirašyti tarptautinę bendradarbiavimo sutartį.

Astos Budreikaitės ir Vytės Kontautienės inf.