LT   |   EN      Mano KU   |   
Paraiškų teikimas valstybės remiamoms paskoloms gauti
07-03-2016

Nuo 2016 m. kovo mėn. 7 d. iki balandžio 1 d. (24 val.) Valstybinis studijų fondas kviečia studentus teikti prašymus valstybės ir valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti.

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą (įstoję iki 2009 m.) arba valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, privalo užsiregistruoti  Valstybinio studijų fondo (Fondas) tinklalapyje.

Numatoma, kad nuo 2016 m. balandžio 20 d. studentai galės prisijungti prie sistemos, kurioje pildė prašymą-anketą, pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės ar valstybės remiamų paskolų sutartis bei privalės per Fondo tinklalapyje nurodytą laikotarpį pasirašyti paskolų sutartis bankuose, kuriuos atrinks Finansų ministro sudaryta komisija.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios ir trečiosios pakopų studentai, taip pat studijuojantieji pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite čia, apie prašymo-anketos pildymą – instrukcijoje.

Daugiau informacijos Jums suteiks:
Alina Adamonienė, tel. (8 5) 255 3371