LT   |   EN      Mano KU   |   
Paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms neįgaliesiems gauti
06-09-2018

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS TIKSLINĖMS IŠMOKOMS NEĮGALIESIEMS GAUTI

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. spalio 16 d.

2018 m. rugsėjo 1 – spalio 16 dienomis studentai, turintys negalią ir pageidaujantys gauti projekto “Studijų prieinamumo didinimas” teikiamas tikslines išmokas, kviečiami teikti paraiškas Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) tinklalapyje.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2018m. rudens semestras“.

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, jei jie:

  • yra Lietuvos Respublikosarba kitų valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje,
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygįarba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį,
  • aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą (išskyrus atvejus, kai studentas, turintis negalią, nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo išmokėtos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos),
  • studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiojoje pakopoje (doktorantūroje),
  • neturi akademinių skolų bei kitų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai rudens semestre vykdomi nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. Studentui, kuris kreipiasi dėl tikslinės išmokos papildomo paraiškų priėmimo metu, tikslinė išmoka skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Tikslinė išmoka skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Tikslinės išmokos gavėjas privalo informuoti Fondą apie nutrauktas, sustabdytas studijas, akademines atostogas, įgautą skolą ar nuobaudą.

Studentai, turintys teisę į tikslinę išmoką, gali pretenduoti ir į Fondo teikiamą socialinę stipendiją.

 
Daugiau informacijos suteiks

Valstybinio studijų fondo projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ darbuotoja Asta Motiejūnienė, Tel. Nr. 8615 17312, 8626 78563 , el. p. asta.motiejuniene@vsf.lt