LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Paraiškų teikimas gauti stipendiją Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams

Puiki galimybė užsienio studentams, dėstytojams, tyrėjams, taip pat lietuvių kilmės užsieniečiams gauti stipendiją Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursams Klaipėdos universitete (liepos 12 – rugpjūčio 8 d.)

Paraiškų pateikimo galutinė data – vasario 18 d.