LT   |   EN      Mano KU   |   
Pakartotinė pasirenkamų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2022-2023 studijų metams
18-05-2022

Mieli studentai, pakartotinė pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų registracija 2022-2023 studijų metams vyks internete adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas.

Registracijos             

pradžia – 2022 m. gegužės 18 d.
pabaiga – 2022 m. gegužės 20 d.

PAKARTOTINAI registruojasi tie studentai, kurių pasirinktų dalykų grupės nesusidarė dėl per mažo pasirinkusiųjų skaičiaus bei studentai, kurie pagrindinės registracijos metu nespėjo užsiregistruoti.

Susidarė grupės:

Rudens semestre Pavasario semestre
Nuolatinėse studijose (NL) Nuolatinėse studijose (NL)
H490B001 Ispanų kalba A1 (1) S000B713 Asmeninės karjeros valdymas
H580B046 Norvegų kalba A1 (1) H490B002 Ispanų kalba A1 (2)
S170B063 Viešieji ryšiai H580B052 Norvegų kalba A1 (2)

Registracija pratęsta į šiuos studijų dalykus:

Nuolatinėse studijose (NL) Nuolatinėse/sesijinėse studijose (NL-S) Ištęstinėse studijose (IŠT)
Rudens semestre
S000B984 Laisvalaikio fizinis ugdymas

S000B373 Šeimos pedagogika

H530B001 Vokiečių kalba A1 (1)

H000B272 Etika S170B063 Viešieji ryšiai
Pavasario semestre
S190B070 Lyderystė

S000B09Y Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas

H530B002 Vokiečių kalba A1 (2)

S280B012 Profesinė pedagogika

S000B01U Sveikatos ugdymas

S190B070 Lyderystė

Nuotoliniu būdu studijuojančių studentų dėmesiui!

Studentai, studijuojantys nuotoliniu būdu (SHMF – vadybos studijų programa, JTGMF – informatikos studijų programa, NT studijų forma), dėl pasirenkamųjų bendrųjų universitetinių studijų dalykų pasirinkimo kreipkitės į savo fakulteto studijų prodekaną (-ę) arba studijų administratorių (-ę).

2022-2023 s. m. nebus skaitomi šie dalykai:

Nuolatinėse studijose (NL) Nuolatinėse/sesijinėse studijose (NL-S) Ištęstinėse studijose (IŠT) Nuotolinėse studijose (NT)
Rudens semestre
S216B003 Negalia ir sveikatos priežiūra

T003B086 Vandens transporto perspektyvos

S000B984 Laisvalaikio fizinis aktyvumas

S000B01N Muzikos terapija

S000B01U Sveikatos ugdymas

S000B07E Ekonomikos ir vadybos pagrindai

S280B012 Profesinė pedagogika

S000B07E Ekonomikos ir vadybos pagrindai

T003B086 Vandens transporto perspektyvos

Pavasario semestre
P000B269 Klimatas, darnus vystymasis ir technologijos

S216B003 Negalia ir sveikatos priežiūra

H000B272 Etika H000B272 Etika

S000B373 Šeimos pedagogika

P000B269 Klimatas, darnus vystymasis ir technologijos

S190B070 Lyderystė