LT   |   EN      Mano KU   |   
Nuo rudens bus įgyvendinamas naujas projektas „Improving the initial education of adult immigrants“
25-07-2016

Paskelbti 2016 m. programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių konkurso rezultatai nudžiugino – finansuojamų projektų sąraše – Klaipėdos universiteto HUMF pateiktas projektas „Improving the initial education of adult immigrants“.

Vadovaujamos prof. dr. L. Rupšienės, lektorės dr. A. Batuchina, dr. J. Melnikova ir dr. G. Strakšienė parengė projektą, kurio tikslas sukurti ir išbandyti inovatyvias mokymo priemones imigrantams (pirmais atvykimo metais), kurios padės jiems įgyti pagrindines žinias ir supratimą apie priimančiosios šalies socialinį ir kultūrinį gyvenimą, istoriją bei padės mokytis kalbą. Tikslinė grupė – imigrantai (iš ES ir trečiųjų šalių) ir imigrantų švietėjai.  Projekto metu numatyta sukurti e-mokymosi platformą „Innovative educational tools for immigrants“, mokomąją medžiagą pateikti anglų ir dalyvaujančių šalių kalbomis, atlikti bandomuosius mokymus bei stiprinti imigrantų švietėjų gebėjimus taikant šią mokymo priemonę. Įdiegta mokymo priemonė įvairiose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse su imigrantais dirbančiose organizacijose padės imigrantams lengviau adaptuotis priimančioje šalyje, suvokiant kultūrinio ir  socialinio gyvenimo ypatumus. Svarbu ir tai, kad mokymo priemonę bus galima nesunkiai pritaikyti atsižvelgiant į kiekvienos šalies poreikius. Be to, planuojama organizuoti sklaidos renginį „Presentation of the unique innovative educational tool“ Lietuvoje, rašyti publikacijas bei dalintis sukaupta patirtimi mokymosi vizitų metu.

Būti partneriais projekte pakviestos aukštosios mokyklos ir nevyriausybinės organizacijos iš 5 šalių: Italijos, Belgijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Latvijos. Projekto trukmė – 24 mėn.