LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Norvegų kalbos kursų dalyviai sako esantys ypatingi mokiniai

Tamsi lapkričio pavakarė Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete. Norvegų kalbos kursų pažengusiųjų grupės dalyviai – žmonės iš Klaipėdos ir iš gerokai toliau – laiko tarpinį žinių patikros testą žodžiu. Kursų dėstytojos Valerijos Rutkienės nuomone, jie jau yra įžengę į B1 lygį pagal Bendruosius Europos matmenis. Susikaupę ir gerai nusiteikę kursantai norvegiškai pasakojo apie save, neužsikirsdami ir neieškodami žodžių atsakinėjo į papildomus klausimus; paskui atliko dar po dvi kalbėjimo užduotis. Dėstytoja gerai įvertino testo rezultatus, pagyrė ir tepastebėjo keletą smulkių netikslumų. Kitam kartui kursantai turės perskaityti laikraščio straipsnį, kurį paskui kartu aptars. Kalbos praktikai jie skaitė ir adaptuotą norvegų klasiko Henriko Ibseno „Lėlių namų“ ištrauką.

Pakalbinau kursantus – įvairaus amžiaus ir profesijų žmones. Kaip jie pasiekė tokio aukšto lygio? Skandinavų kalbas mums mokytis nėra taip paprasta, – bent taip teigia beveik visi pradedantieji ir švedų, ir norvegų kalbų kursų dalyviai. „Mes juk ne tokie kaip tie mokiniai, kuriuos verčia mokytis tėvai“,- šypteli vienas kursantas. „Tai nepaprasti mokiniai: jie nori daug namų darbų!“, – teigia dėstytoja. Tokie motyvuoti mokiniai tikras džiaugsmas. Su jais gali dosniai dalintis visomis savo žiniomis ir patirtimi.

V. Rutkienė norvegų kalbą studijavo Norvegijoje, Høgskolen i Bø, Telemark. Tačiau Valerija lygiagrečiai yra baigusi dar vienos užsienio kalbos studijas ir šiuo metu gilinasi į filologijos dalykus studijuodama HUMF, kuriame ir dirba kursuose. Taigi Valerija laisvai kalba penkiomis kalbomis ir tai yra didelis privalumas kaip dėstytojai, nes leidžia sugretinti kalbines struktūras ir geriau suvokti konkrečios kalbos išmokimo strategijas. Per vienerius darbo metus universiteto kalbų kursuose Valerija jau išsiugdė mokinių, pradėjusių „nuo nulio“ ir tebesimokančių toliau, aukštesniu lygiu.

Klaipėdos universitete norvegų kalbos mokymo tradicijos stiprėja. Dabar šios kalbos pradmenis gali įgyti ir bakalauro studijų studentai, užsiregistravę šiam kursui kaip pasirenkamajam bendrųjų universiteto studijų dalykui.