LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Nauji mokslo projektai: paskutiniosios sovietmečio kartos paieškos

Nauji mokslo projektai: paskutiniosios sovietmečio kartos paieškos

Nuo 2017 m. kovo mėn. Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras, bendradarbiaudamas su VU Sociologijos katedra, pradeda vykdyti  naują  Lietuvos mokslo tarybos remiamą projektą „Paskutinioji sovietmečio karta kintančios modernybės kontekstuose“.

Sociologai ir istorikai sieks išsiaiškinti  paskutiniosios sovietmečio kartos – gimusių XX a. 7- tojo deš. pabaigoje – 8-jame dešimtmetyje –  savimonės ypatybes, kolektyvines reprezentacijas bei vaizdinius apie kitas kartas. Mokslininkus domina, kaip sovietmetis ir posovietinės transformacijos atsispindi šios kartos savimonėje, kaip jos struktūruoja šios generacijos socialinę atmintį ir tapatybę. Pasitelkiant biografinę metodologiją, derinant grupių diskusijų medžiagą bei kiekybinių duomenų antrinę analizę bus rekonstruoti svarbiausi kartos identiteto komponentai bei įvardintos jos chronologinės ribos. Kartų savimonės ir socialinės atminties tyrimai yra labai svarbūs. Jie skirti ne tik socialinei praeities rekonstrukcijai, kuri visada yra tik dalinė, bet pirmiausiai siekia įvertinti istorinių patirčių poveikį šiandienos savimonės formoms, tiesiogiai susijusiomis su politiniu ir socialiniu gyvenimu.

Projektas telkia žinomus sovietmečio ir kartų tyrėjus iš Klaipėdos ir Vilniaus universitetų bei Didžiosios Britanijos. Klaipėdos universitetui atstovauja sociologė dr. Sigita Kraniauskienė, turinti didelį įdirbį šios tematikos tyrimuose.

Projektas įgyvendinamas pagal nacionalinę 2017–2022 m. mokslo  programą „Modernybė Lietuvoje“. Jo trukmė trys metai, bendra projekto vertė 120 tūkst. eur.