LT   |   EN      Mano KU   |   
Nauji akademinio bendradarbiavimo horizontai su Sachos Respublika (Jakutija)
11-10-2018

Šį rudenį Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras įgyvendino akademinio mobilumo projektą pagal Erasmus + 107 programą. Projektą finansavo LR Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). Vykdant projektą įvyko du akademinio mobilumo vizitai į du universitetus Rusijos Federacijoje: Baltijos federacinį I. Kanto universitetą Karaliaučiuje ir Šiaurės Rytų Sibiro federacinį M. K. Amosovo universitetą Jakutske, Sachos Respublikoje (Jakutijoje). Sulaukta ir vieno akademinio mobilumo vizito į Klaipėdos universitetą iš Sachos Respublikos.

Klaipėdos universiteto dėstytojas doc. dr. Eduardas Spiriajevas plėtojo akademinius ryšius su Karaliaučiaus srities ir Sachos Respublikos (Jakutijos) geografais, kultūrologais, turizmo bei sporto edukologais. Šių metų kovo mėnesį I. Kanto universitete pravedė paskaitų ciklą apie skirtingų turizmo nišų plėtojimą Lietuvos ir Karaliaučius krašto pasienio teritorijose, vandens maršrutų Kuršių mariomis organizavimą, pristatė naują gamtos ir kultūros turizmo maršrutą nuo Klaipėdos iki Gdansko. Paskaitose I. Kanto universitete dalyvavo 38 studentai ir 7 dėstytojai.

Šių metų gegužės mėnesį doc. dr. E. Spiriajevas Šiaurės Rytų Federaciniame M. K. Amosovo universitete skaitė paskaitas jakutams Lietuvos ir Baltijos šalių turizmo geografijos, Kuršių marių regiono darnios plėtros geografijos temomis, pristatė naują kultūros turizmo ir turizmo geografijos tyrimų metodiką, skirtą periferinių teritorijų sisteminei analizei. Pravedė tarptautinį seminarą dėstytojams ir studentams apie naujos metodikos pritaikymą tiriant kultūros pėdsakus ir kultūros turizmo maršrutų planavimą. Žinios apie Lietuvą ir jos geografiją perteiktos 78 studentams ir 14 dėstytojų.

Doc. dr. Irma Spiriajevienė Jakutske dėstytojams ir tyrėjams pravedė paskaitų ciklą apie Lietuvos gyventojų sveikatos geografiją, mitybos įpročius ir naujausias sveikatos edukologijos tendencijas. Pristatė atlikto kokybinio tyrimo apie Vakarų Lietuvos regiono burnos priežiūros specialistų kompetencijas darbo rinkoje rezultatus. Paskaitose dalyvavo 32 medicinos studijų studentai ir 8 dėstytojai medikai. Sustiprintas tarpdisciplininių tyrimų visuomenės geografijos ir visuomenės sveikatos mokslo bei studijų laukas. Susipažinta su Jakutijoje taikoma onkologinių ligų prevencija, nauju publikuotu onkologinių ligų geografijos Jakutijoje atlasu.

Akademinį vizitą Jakutske organizavo Šiaurės Rytų Sibiro Federacinio universiteto mokslo ir inovacijų prorektorius doc. dr. Konstantin’as Krivošapkin’as ir jo padėjėja Sardana Burtseva. Vizito metu surengtos pažintinės išvykos prie Lenos upės, į Šalčio tyrimų institutą, Šalčio, Mamutų ir Jakutijos krašto istorijos muziejus, Jakutijos etnografines sodybas, tradicines medžiotojų trobeles, deimantų kasyklas ir saugyklas. Susipažinta su jakutų tautos kultūros paveldu, gyvenimo būdu, šiuolaikine socialine aplinka, gebėjimu išgyventi ekstremaliomis sąlygomis šaltuoju metų laiku, kai temperatūra siekia iki –50 laipsnių šalčio.

Rugsėjo mėnesį Klaipėdos universitete lankėsi dėstytojas iš Jakutijos doc. dr. Arian’as Tarasov’as, sporto edukologijos specialistas, medžiotojas, išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis instruktorius. Socialinės-ekonominės geografijos ir regionistikos bei istorijos studijų studentams jis vedė paskaitas Jakutijos gamtinės, kultūrų, turizmo geografijos temomis, mokomąsias praktikas turizmo studijų studentams Sibiro taigoje. Dalintasi patirtimi ir patarimais, kaip išgyventi ekstremaliomis sąlygomis.

Klaipėdos universiteto prof. Angelija Bučienė, doc. dr. Klaidas Perminas, lekt. dr. Mindaugas Brazauskas svečiui iš Jakutijos pravedė pažintines ekskursijas, išvykas po Vakarų Lietuvos regioną, doc. dr. Eduardas Spiriajevas supažindino su Klaipėdos miesto turizmo situacija. Svečią globojo Pajūrio regioninio parko direktorius geografas Darius Nicius (KU absolventas), Klaipėdos valstybinės kolegijos Turizmo ir rekreacijos katedros vedėja geografė Jurgita Kasparienė (KU absolventė).

Rugsėjo 14 d. vyko susitikimas su KU administracija. Laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. Artūras Razbadauskas pasirašė akademinio bendradarbiavimo sutartį su Šiaurės Rytų Federaciniu M. K. Amosovo universitetu.

Šis projektas buvo pirmasis KU projektas, įgyvendintas gavus ŠMPF dotaciją pagal Erasmus + 107 programą. Prie jo sėkmingo įgyvendinimo prisidėjo Dalia Želvytė-Mockuvienė ir Kristina Mataitienė.

Parengė

KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras