LT   |   EN      Mano KU   |   
Naujasis sveikatą stiprinančių universitetų (SSU) tinklas Lietuvoje
25-01-2016

Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) dar 2015 metų vasarą pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo puoselėti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikatą Stiprinančių Universitetų (SSU) judėjimo idėjas Lietuvoje ir tokiu būdu buvo įkurtas Lietuvos SSU tinklas, vienijantis tris šalies universitetus.

Lietuvos sporto universitete vyko Sveikatą stiprinančių universitetų (SSU) tinklo valdybos posėdis. Jame dalyvavo ASU, LSU ir KU atstovai. Posėdžio metu buvo aptartas 2016 metų veiklos planas, diskutuota apie universitetų sveikatos stiprinimo programas ir SSU tinklo ilgalaikę veiklos programą.

Šiemet SSU tinklo atstovai numatę nemažai bendrų darbų. Vienas iš pirmųjų – SSU tinklo ženklo ir interneto tinklapio sukūrimas. Vasario 26–28 d. Kaune vyksiančios parodos „Sveikatos dienos 2016“ metu šio tinklo nariai surengs apskritojo stalo diskusiją, į kurią kviečia socialinius partnerius, universitetų atstovus ir visus, kuriems rūpi sveikatos stiprinimo politika. Rugsėjį, per ASU vyksiančią Sveikatingumo savaitę ketinama surengti metinę SSU tinklo konferenciją. Planuojama atlikti bendrą mokslinį tyrimą apie akademinės bendruomenės sveikatą ir gyvenseną. Universitetų atstovai sutarė dalytis gerąja patirtimi skleidžiant sveikatos stiprinimo idėjas.

LSSU yra universitetų bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo srityje organizacinė struktūra, atvira ir kitiems universitetams. LSSU Tarybai vadovauja ASU rektorius prof. dr. A. Maziliauskas. Savo veikloje LSSU vadovaujasi Okanagano chartija, kuri buvo patvirtinta 2015 m. Tarptautiniame sveikatą stiprinančių universitetų kongrese Kanadoje. Okanagano chartijos pasirašymas — tai ir įsipareigojimas puoselėti sveikatos stiprinimo idėjas ne tik universitetuose, bet aktyviai dalyvauti šalyje vykdomoje sveikatos politikoje bei orientuotis į PSO naujosios sveikatos politikos nuostatas ir Helsinkio pareiškimą „Sveikata visose politikose“. Chartija numato, kad sveikatą stiprinantys universitetai savo veiklą organizuotų dvejose srityse: sveikatos stiprinimas turi būti bendroji universiteto kultūros dalis, o universitetas – aiškus sveikatos stiprinimo lyderis regione. Apie sveikatinimą bus kalbama lokaliai ir globaliai.