LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Naujame ŠMM plane – savarankiškas Klaipėdos universitetas

Lapkričio 22 d. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) registravo projektą „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“.

ŠMM parengtame projekte Klaipėdos universitetui siūloma: „Stiprinti Klaipėdos universitetą užtikrinant studijų ir mokslo kokybę, atitiktį miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams, Klaipėdos miesto ir regiono savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimą universiteto tarybos sudėtyje.“

Taip pat Klaipėdos universitetas iki 2018 m. vasario 15 d. turi parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei veiksmų planą, kuriame būtų numatyti Klaipėdos miesto savivaldybės, kitų regiono savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų finansiniai ir kiti įsipareigojimai.

ŠMM registruotas projektas