LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Naujai KU Studentų sąjungos lyderei palinkėta sėkmės buriant akademinį jaunimą

KU vadovai susitiko su naujai išrinkta Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos prezidente Diana Šarkaite bei šias pareigas jai perduodančia Irma Vilutyte. Ji Studentų sąjungai vadovavo pastaruosius dvejus metus.

KU rektorius prof. dr. A. Razbadauskas ir studijų prorektorė dr. S. Mačiulskytė pasveikino naujai išrinktą akademinio jaunimo organizacijos lyderę, padėkojo už darbą jos pirmtakei. KU vadovo teigimu, Dianos Šarkaitės laukia sunkus iššūkis burti jaunimą, įtraukti jį į aktyvią veiklą pandemijos metu, vykstant nuotoliniam mokymui ir egzistuojant daugybei apribojimų.

KU vadovai neslėpė laukiantys iš akademinio jaunimo organizacijos daugiau iniciatyvos tiek KU institucijų, tiek poakademinėje veikloje bei EU-CONEXUS erdvėje, kurioje taip pat siekiama burti visų šešių šį aljansą sudarančių universitetų akademinį jaunimą.

Pokalbyje pasikeista nuomonėmis apie nuotolinio mokymo kokybės klausimus. KU vadovai pristatė artimiausius Studijų miestelio plėtros planus, kurie aktualūs ir studentijai. Pardavus KU nenaudojamus pastatus, gautos lėšos bus investuotos į naujo, modernaus studentų bendrabučio statybą. Planuose ir KU miestelyje esančių mokymo bazių atnaujinimas bei sporto komplekso statybos.