LT   |   EN      Mano KU   |   
Naujai išrinkta LAMPSS pirmininkė – doc. dr. Asta Lapinskienė
03-02-2016

2016 m. sausio 28 d. įvykusio Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime buvo išrinkta nauja šio susivienijimo Taryba, kuri Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininke išrinko KU darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkę doc. dr. ASTĄ LAPINSKIENĘ.

Nuoširdžiai ją sveikiname ir linkime sėkmingai bei kokybiškai atstovauti visiems Lietuvos aukštojo mokslo sistemos darbuotojams ginant pagrįstus jų interesus.

KU darbuotojų profesinės sąjungos nariai