LT   |   EN      Mano KU   |   
Nauja magistrantūros studijų programa – „Kalbėjimo ir kalbos terapija“
02-02-2022

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) Studijų vertinimo komisijos posėdyje vienbalsiai pritarta Vytauto Didžiojo universiteto drauge su Klaipėdos universitetu parengtai jungtinei magistro lygmens tarpkryptinei studijų programai Kalbėjimo ir kalbos terapija. Studijų programa skirta dviejų studijų krypčių (edukologijos ir reabilitacijos) susietiems studijų rezultatams pasiekti. Programos apimtis 120 kreditų.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kompetencijos logopedus, pasirengusius individualiai bei interprofesinėse komandose įvairaus amžiaus asmenims teikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų prevencijos, reabilitacijos, kalbos vertinimo, ugdymo ir konsultavimo paslaugas.

Studijų programa Kalbėjimo ir kalbos terapija parengta atsižvelgus į Lietuvos kontekstą ir itin didelius aukšto lygio tarpdisciplininių kompetencijų turinčius logopedų poreikius bei išanalizavus gerąją logopedų rengimo patirtį Europoje, integruojant ugdymo ir sveikatos mokslų žinias.

Šios studijų programos įgyvendinimui pritarė įvairios institucijos, tarp jų  Nacionalinė švietimo agentūra ir Sveikatos apsaugos ministerija. Šių institucijų pritarimuose teigiama, jog tai pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, parengta ir ketinama įgyvendinti bendradarbiaujant su švietimo ir ugdymo, konsultavimo, sveikatos priežiūros, t. y. gydymo ir reabilitacijos įstaigomis bei interprofesines tarpdisciplinines paslaugas teikiančiomis institucijomis pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis. Programos įgyvendinimas prisidės prie kvalifikuotų specialistų parengimo ir leis sėkmingai teikti logopedo pagalbą įvairaus amžiaus asmenims tiek sveikatos priežiūros institucijose, tiek švietimo ir ugdymo įstaigose, tiek tarpdisciplininėse specialistų komandose.

Programą įgyvendins Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Švietimo pagalbos, fizinio ir sveikatos ugdymo katedra ir Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra.

Detalus naujos studijų programos pristatymas visuomenei planuojamas vasario pabaigoje.